Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Poslijedoktorand (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zagreb

Application deadline:

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - HRVATSKI STUDIJI

Job description

Suradnik u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju ekonomije, grani kvantitativne ekonomije.

Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavni rok je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natječaj – studeni 2019.“ i točka 6. Natječaja za koju se prijavljuje.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne će se razmatrati.

O rezultatima pristupnici će biti obaviješteni na e-adresu koju naznače u zamolbi.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijavom na natječaj pristupnik je suglasan da Hrvatski studiji mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove podatke u provedbi natječajnoga postupka.

Prednost će se dati pristupniku s iskustvom u nastavi statističkih predmeta.

Ostvaruje li pristupnik prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na nj u zamolbi te priložiti dokaze o priznatom statusu, da je nezaposlen i da pod jednakim uvjetima ima prednost u odnosu na ostale.

Dokazi koji se prilažu: vlastoručno potpisana zamolba (navesti: ime i prezime, nadnevak i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-adresa); vlastoručno potpisan životopis; dokaz o državljanstvu, a stranac dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C1); preslici diploma, izvješće o dosadašnjem znanstvenom, nastavnom i stručnom radu; popis radova u PDF-u na CD-u; radovi relevantni za izbor u tiskanom ili elektroničkom obliku; dokazi o ispunjavanju uvjeta i prednosti, prijepis ocjena svih razina studija s prosjekom.

Napomene: Hrvatski studiji koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija odnosno podatci o pristupnicima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka do završetka toga postupka.

Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s tim da svaki pristupnik po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave pismenom zamolbom na adresu: Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.