Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Elektroničar (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Bjelovar

Application deadline:

 • VODNE USLUGE d.o.o.

Job description

Opis posla:
- kontrolira, podešava i popravlja elektroničke sklopove na postrojenjima
- vodi brigu o preventivnom održavanju uređaja i sklopova
- osigurava rad sklopova u smislu važećih propisa za siguran rad, kako za okolinu tako i za zaposlene radnike
- odgovoran je za uredno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada
- vodi evidenciju o izvršenim radovima
- obavlja i ostale poslove u okviru svoje struke i stručnog znanja, a prema nalogu poslovođe kome odgovara za svoj rad

Vrsta zaposlenja: na određeno; povećan opseg posla.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme.

Naknada za prijevoz: u cijelosti.

Stručni uvjeti: završena srednja škola elektro ili drugog tehničkog smjera - električar, 3 godine radnog iskustva.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika / scan osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku/scan svjedodžbe

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici ili scanu, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine“, 121/2017), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

S kandidatima će biti proveden usmeni razgovor, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona odnosno mobitela ili e-mail adrese iz prijave.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila usmenom razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 16. siječnja 2021. godine na adresu VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14/a, s naznakom - "prijava na oglas“.

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Electrical Engineering iznosi 4.790,14 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.