Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Savjetnik za zaštitu okoliša i pripremu projekata (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Pazin

Application deadline:

 • USLUGA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Job description

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, dana 04. siječnja 2022. godine, objavljuje prijavu potrebe za zapošljavanjem:

Savjetnika za zaštitu okoliša i pripremu projekata (m/ž) - (1 izvršitelj).

Podaci o radnom mjestu
Mjesto rada: Pazin, Vrsta zaposlenja: neodređeno vrijeme, Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti radnog mjesta
- Magistar struke, prirodoslovne ili tehničke struke. Uvjet ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu
- Najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- Poznavanje rada na računalu

Opis poslova:
- prati projekte EU Fondova u području održivog gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i drugih područja od interesa društva radi dobivanja bespovratnih potpora,
- sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i prijavi na natječaje EU Fondova te realizaciji projekata,
- obavlja poslove promotivnih i edukacijskih aktivnosti u području održivog gospodarenja otpadom s ciljem odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i pravilnog odvajanje otpada u kućanstvima,
- izrađuje i predlaže idejna rješenja za uređenje i održavanje javnih gradskih površina radi izrade godišnjeg plana,
- predlaže tehnologiju rada za sadnju i održavanje javnih zelenih površina,
- priprema, uređuje i objavljuje informacije za internetsku stranicu društva,
- predlaže aktivnosti za poboljšanje prezentacije društva prema javnosti.

Na ovu prijavu za posao mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Za prijavu potrebna je slijedeća dokumentacija:
- Pisana zamolba sa životopisom i navedenim radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima,
- Preslika diplome,
- Potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO,
- Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju.

Pisana prijava zajedno s dokumentacijom mora biti dostavljana u roku od 8 dana od dana ove objave odnosno do 12. siječnja 2022. godine na adresu: Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, u zatvorenoj kuverti uz naznaku „prijava za posao savjetnika“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, kroz njihovo predstavljanje i razgovor na koji budu pozvani, utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo i znanje.

Po odabiru kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Kandidat svojom prijavom daje privolu Usluga d.o.o. da sve njegove dostavljene osobne podatke prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu odabira kandidata.

Usluga d.o.o. zadržava pravo poništenja ove prijave bez posebnog obrazloženja.
Ova prijava potrebe za zapošljavanjem objaviti će se na internetskim stranicama Usluga d.o.o. i HZZ-a

Pisana zamolba: Usluga d.o.o., Pazin, Šime Kurelića 22

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Pharmaceutics and Biotechnology iznosi 8.358,08 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.