Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Serviser na održavanju plovila (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Komiža

Application deadline:

 • NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo

Job description

Opis poslova:
- obavljanje svih pripremnih administrativnih i operativnih aktivnosti vezanih uz izvlačenje, održavanje, servisiranje, porinuće i osiguranje broda tijekom pružanja usluga
- stručno i odgovorno upravljanje radnim strojevima, opremom i uređajima (osigurana dodatna obuka radnika)
- redovno provođenje, periodične kontrole i nadzor nad primjenom svih mjera za zaštitu od požara, zaštite okoliša i prirode
- prijem i obrada narudžbi za pružanje usluga, dostava izvješća o realizaciji
- postupanje u hitnim intervencijama iz djelokruga rada u koordinaciji sa voditeljem komunalnih i servisnih djelatnosti i voditeljem nautičkog turizma
- pravovremeno informiranje o utvrđenim nedostacima, propustima, nepravilnostima rada i nedopuštenim postupcima korisnika usluga na istezalištu
- kontrola uređaja i opreme za rad (tehnička ispravnost, vođenje evidencije o rokovima za prolongiranje atesta i certifikata i sl.)
- odgovornost za pravovremene narudžbe rezervnih i potrošnih dijelova
- odgovornost za provođenje mjera sigurnosti rada, predlaganje mjera za poboljšanje učinkovitosti, sigurnosti i zaštite

Uvjeti:
- KV, SSS, VŠS,
- Stručna osposobljenost za rukovanje radnim strojevima i opremom (ukoliko kandidat nema
stručnu osposobljenost Poslodavac će osigurati dodatnu obuku radnika)
- Stručna osposobljenost za vozača B kategorije,
- Odlično poznavanje procesa rada i postupaka u održavanju plovila (poželjno)
- Odlično poznavanje brodskih dijela, konstrukcije, materijala, zaštitnih sredstava (poželjno)
- Minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (poželjno)
- Opća zdravstvena sposobnost (utvrđuje se prije zasnivanja radnog odnosa sa izabranim kandidatom)

Ostalo:
Radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci uz probni rok u trajanju 3 mjeseca). Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Osigurana iznadprosječna primanja (min. 7.000,00 kn neto)

Prednost imaju osobe sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

Potrebno priložiti:
Kratki životopis, Preslik osobne iskaznice, Dokaz o stručnoj spremi, Preslik vozačke dozvole, Potvrde o stručnoj osposobljenosti za upravljanje radnim strojevima (dodatno dostaviti ukoliko ih kandidat posjeduje), Uvjerenje o nekažnjavanju

Ostale upute:
Na Javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz navedenog zakona, a koji su dostupni i na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj, smatra se da je dana i privola za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj i/ili ne prihvatiti niti jednu od dostavljenih ponuda.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Installations, Maintenance and Repairs iznosi 4.435,28 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.