Share
Tweet
Share

Prava za vrijeme radnog odnosa

  • Pravo na godišnji odmor u slučaju zamjene zaposlenika Pravo na godišnji odmor u slučaju zamjene zaposlenika

    Sukladno članku 77., stavak 3. Zakona o radu, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.