Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Administrator (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Karlobag

Application deadline:

 • LAGUR TRAMUNTANA

Job description

- arhiviranje dokumentacije
- službena korespondencija
- priprema računovodstvene dokumentacije za vanjsko računovodstvo
- izrada i obračun putnih naloga
- evidentiranje godišnjih odmora
- izrada evidencijske liste radnih sati
- praćenje gotovinskih računa
- istraživanje tržišta i provedba nabave
- operativna podrška tijelima LAGUR-a Tramuntana
- priprema poziva, zapisnika, prijedloga općih akata, prijedloga odluka i sl.
- organizacija radionica, predavanja, edukacija, treninga – za članove Udruge i partnere na području LAGUR-a Tramuntana
- sudjelovanje u pripremi materijala za web stranice i društvene mreže LAGUR-a Tramuntana
- praćenje zakonske regulative vezane za rad udruga i sektor ribarstva
- priprema Zahtjeva za isplatu u okviru Mjere III Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.
- sudjelovanje u provedbi natječaja LRSR-a LAGUR-a Tramuntana

Stručni uvjeti:
- poznavanje rada na računalu (MS Office paket, Google alati)

Prednost:
- poznavanje ribarskog sektora i pripadajuće zakonske regulative
- poznavanje OP za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020.
- poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU fondove/programe i projekte

Posebni uvjeti:
- visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
- posjedovanje vozačke B kategorije

Kandidati su obvezni dostaviti:
- životopis u Europass formatu
- dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome)
- potvrdu o nekažnjavanju
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)
- molbu
- proces odabira kandidata sastoji se od pismene i usmene provjere znanja. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Područje testiranja:
- podaci o LAGUR-u Tramuntana
- Zakon o udrugama i ostala zakonska regulativa koja se veže na rad udruga
- mjera III.2./III.3. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH;
- lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020.
- Statut LAGUR-a Tramuntana.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:
- Zakon o udrugama (NN 74/2014, 77/2017)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
- lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020. (https://lagur-tramuntana.hr/lrsr-2014-2020/)
- Statut LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020. (https://lagur-tramuntana.hr/statut/)

Other

Categories:

Administration

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administration iznosi 4.508,534 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.