Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

  • Kada radnik otkazuje ugovor o radu Kada radnik otkazuje ugovor o radu

    Otkazni rok, u slučaju kada radnik redovno otkazuje ugovora o radu traje najmanje onoliko koliko je određeno člankom 114. Zakona o radu, tj. zavisno od provedenog rada radnika kod istog poslodavca.

  • Tko mi jamči isplatu duga jednom kad istekne otkazni rok? Tko mi jamči isplatu duga jednom kad istekne otkazni rok?

    Poslodavac Vam je dužan najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

  • Računanje iznosa otpremnine Računanje iznosa otpremnine

    Važno je napomenuti da se iznos otpremnine izračunava temeljem godina rada na dan prestanka radnog odnosa (tj. isteka otkaznog roka), a ne temeljem dana kada se otkaz ugovora o radu uručuje radniku.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.