Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

  • Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa? Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa?

    U slučaju da nije došlo do prekida radnog odnosa, već do mirovanja, u skladu s tim poslodavac bi trebao u vaš radni staž računati i razdoblje prije nego što se koristili pravo na mirovanje radnog odnosa, osim ako nekim posebnim zakonskim propisom nije određeno drugačije.

  • Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu

    Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.