Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Imate dobre radnike? Vrijeme je da ih nagradite.

Imate dobre radnike? Vrijeme je da ih nagradite.

Ukoliko ste likvidni te ukoliko Vam tržišne okolnosti dopuštaju, donesite internu odluku o isplati Božićnica svojim zaposlenicima. Njima ćete uljepšati ove recesijske blagdanske dane, a za tvrtku umanjiti poreznu osnovicu.

Zadovoljni ste radom i rezultatima svojih zaposlenika i suradnika u tekućoj godini? Vrijeme blagdana idealna je prilika da i njih nagradite za naporan rad.

Božićnice, darovi u naravi kao i darovi za djecu smatraju se materijalnim pravima djelatnika. Uz ova  navedena prava postoje i druga prava kao npr. razne potpore, nagrade i sl.

Ovakva vrsta materijalnih prava nije izravno uređena Zakonom o radu već se uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili jednostavno odlukom poslodavca.

Pri tome je potrebno napomenuti da, ukoliko takvo  pravo nije uređeno nekim od gore spomenutih akata, djelatnik nema pravne osnove za njegovo ostvarivanje.

Božićnica ili prigodne nagrade

Zakonom o porezu na dohodak  definira da poslodavac u tijeku godine može svojim zaposlenicima bez poreza isplatiti prigodne nagrade u visini od 2.500,00 kn. Pravilnikom nije uređeno kada ta prigoda nastaje, stoga se nagrada može isplatiti uz bilo koju prigodu tijekom godine.

Najčešće se takve nagrade isplaćuju u vrijeme Uskrsa, Božića te kao regres za godišnji odmor.

Iznos od 2.500,00 kn je iznos koji je neoporeziv i unutar godine ga poslodavac može isplatiti i djelatnicima koji nisu radili kod njega cijelu godinu tj. bez obzira kada je zasnovan radni odnos.

Također poslodavac može isplatiti takvu nagradu i djelatnicima koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i slično. Bitno je da su te osobe uistinu zaposlenici tvrtke.

Prigodnu nagradu poslodavac može isplatiti u novcu ili u naravi, s time da kod isplate u naravi, sa stajališta poreza na dodanu vrijednost, svota od 2.500,00 kn sadržava i porez na dodanu vrijednost. Prigodne nagrade su porezno priznati trošak.  

Dar u naravi i dar za dijete

Poslodavac između ostalog može svom djelatniku u toku godine dodijeliti neoporezivo:

  • dar u naravi do 400,00 kn (sa uključenim pdv-om)
  • dar djetetu zaposlenika do 15 godina starosti (uključujući dijete koje do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina starosti ) do 600,00 kn godišnje u novcu ili u naravi.

Dar u naravi do 400,00 kn (s pdv-om) poslodavac može radniku dodijeliti isključivo u naravi dobra ili usluge. Iz tih razloga u praksi se pojavljuju različiti oblici darivanja, kao na primjer:

  • poslodavac dar izuzima iz vlastite prodavaonice ili sa zaliha gotovih proizvoda
  • poslodavac samostalno kupuje dar i daruje ga djelatniku
  • poslodavac sklapa ugovor sa prodavaonicom u kojoj djelatnik ima pravo samostalno  izabrati dar do vrijednosti određene ugovorom.

Ako je tržišna vrijednost dara veća on 400,00 kn, smatra se da razlika do stvarne vrijednosti predstavlja za djelatnika plaću u naravi na koju je poslodavac obvezan obračunati i uplatiti pripadajuće doprinose i poreze.

Sa poreznog stajališta važno je istaknuti da, ukoliko kod istog poslodavca rade oba roditelja, tada poslodavac može dar za dijete bez poreza isplatiti jednom i drugom roditelju. Ograničenje jedino može postaviti akt na temelju kojeg se isplaćuje pravo.

Neki kolektivni ugovori za isplatu dara djetetu postavljaju uvjet da se, ukoliko oba roditelja rade kod istog poslodavca, dar isplaćuje samo roditelju preko kojeg je dijete zdravstveno osigurano. Također, kolektivni ugovori postavljaju  granicu do 12 godina starosti djeteta, a poslodavci mogu u takvim situacijama primijeniti najpovoljnije pravo za radnika i isplatiti dar za dijete sukladno poreznim propisima. 

Stoga, ukoliko ste likvidni te ukoliko Vam tržišne okolnosti dopuštaju, donesite internu odluku o isplati Božićnica svojim zaposlenicima. Njima ćete uljepšati ove recesijske blagdanske dane, a za tvrtku umanjiti poreznu osnovicu.  

Izvor: Poslovni.hr 

Motivacija zaposlenika

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje