Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Regres - pravo iz zakona o radu?

  Regres za godišnji odmor nije pravo iz Zakona o radu niti nekog drugoga zakona, pa stoga nema niti zakonski utvrđene visine regresa tj. nema nikakvog zakonskog minimuma regresa. Prema tome, nemate zakonsko pravo na regres.

 • Kolektivni godišnji odmor

  Prije donošenja odluke o rasporedu godišnjeg odmora poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom koji ga zamijenjuje. Na isti način donosi se i odluka o kolektivnim godišnjem odmoru. Pri tome poslodavac može odlučiti da neki od zaposlenih neće ići na kolektivni godišnji odmor ako postoji potreba da se neki poslovi nužno moraju obavljati u to vrijeme (npr. čuvarska služba i sl.).

 • Bolovanje za vrijeme otkaznog roka

  Ne, nego se bolovanje može otvoriti i za vrijeme otkaznog roka.

 • Božićnica i porodiljni dopust

  Božićnica nije pravo iz zakona, nego se božićnica određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Zato se niti pravo na božićnicu ne može procjenjivati kroz Zakon o radu, nego božićnica pripada onako kako je određena navedenim dokumetnima (kolektivnim ugovorom i dr.).

 • Probni rad i ugovor o radu na određeno vrijeme

  Smije. Naime, Zakon ograničava samo najduže trajanje probnog rada, ali ne ograničava probni rad samo za slučaj kada se sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 • Plaćanje terenskog prekovremenog rada

  Poslodavac nema pravo tako odlučiti.

 • Rad na neugovorenim poslovima

  Poslodavac Vam može dati otkaz samo ako za to ima opravdan razlog u skladu sa Zakonom o radu. Međutim, ako bi Vam poslodavac dao poslovno uvjetovani otkaz iz razloga što Vas više ne treba na poslu koji stvarno obavljate, a to znači na poslu u caffe baru, takav otkaz ne bi bio opravdan.

 • Uskraćivanje korištenja godišnjeg odmora

  Pretpostavljam da govorite o godišnjem odmoru iz prethodne godine koji je bio neiskorišten zbog bolovanja, porodnog dopusta ili sl. Takav godišnji odmor iz ranije godine, prema članku 55. Zakona o radu, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja naredne godine.

 • Rad na drugim poslovima na zahtjev poslodavca

  Ako Vam to nije navedeno u ugovoru o radu, niste dužni raditi spomenute poslove, nego samo one koje su određeni Vašim ugovorom.

 • Izbjegavanje plaćanja doprinosa

  Poslodavac mora uplatiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te porez. To nije njegov, nego Vaš novac, tj. dio Vaše bruto plaće, a poslodavac samo ima obavezu uplaćivati te doprinose i poreze.

 • Godišnji odmor pripravnika

  Pripravnik ima pravo na godišnji odmor pod jednakim uvjetima kao i ostali radnici.

 • Nepuno radno vrijeme i rad na dan blagdana

  Rad u nepunom radnom vremenu izjednačen je s punim radnim vremenom, osim što naravno radnik ima pravo na plaću razmjernu vremenu na koje je sklopio ugovor o radu.

 • Isplata regresa prilikom promjene poslodavca

  Regres nije pravo iz Zakona o radu, nego se određuje ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, pa se i svi detalji vezani uz regres određuju tim dokumentima. Međutim, vjerojatno biste imali pravo na regres kod novog poslodavca, tj. kod onoga kod kojega ćete koristiti godišnji odmor.

 • Ispravna prijava radnika

  Poslodavac prijavljuje radnika u skladu s ugovorom o radu, a ne prema stručnoj spremi radnika, ako je ona drukčija od ugovorene.

 • Naknada plaće za godišnji odmor i regres

  Imate pravo na naknadu plaće najmanje u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Regres nije pravo iz zakona, pa na njega imate pravo, ako je to tako određeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 • Obveza plaćanja regresa

  Regres nije zakonska obveza.

 • Isplata razlike plaće i doprinosa od ugovorene

  Sva plaća se mora iskazati kroz ugovor o radu, odnosno plaćati kao plaća, i nema nikakvog ugovora osim ugovora o radu kojim bi se moglo rješavati pitanje plaćanje doprinosa.

 • Kakav ugovor sklopiti?

  Ako posao ima obilježja radnog odnosa mora se sklopiti ugovor o radu. Ugovor o radu može se sklopiti i na određeno vrijeme te produživati do tri godine.

 • Dobivanje potvrda o uplati doprinosa

  Potvrde Vam moraju dati i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Vaš poslodavac.

 • Prava radnika prijavljenog na manji iznos plaće od stvarnog iznosa

  Prijaviti poslodavca Poreznoj upravi i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.