Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Poslodavac bez obrazloženja smanjio satnicu

  Iznos plaće koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za izvršeni rad obvezni je sastojak svakog ugovor o radu bez obzira je li ugovor o radu zaključen na neodređeno ili određeno vrijeme.

 • Rad na zamjeni

  Na koji će način postupiti poslodavac stvar je njegove procjene što znači da nije dužan ponuditi Vam ugovor o radu na neodređeno vrijeme ako smatra da takve potrebe nema ali mora imati valjan razlog da Vam ponudi produžetak ugovora o radu na određeno vrijeme.

 • Naknada tijekom bolovanja

  Pravo na isplatu novčane naknade za bolovanje duže od 90 dana nije pravo radnika utemeljeno u odredbama Zakona o radu ali to pravo radnika poznaju mnogi kolektivni ugovori i pravilnici o radu.

 • Pravo na rodiljnu naknadu tijekom ugovora na određeno

  Imate pravo na rodiljni dopust bez obzira što će Vam tijekom trajanja rodiljnog dopusta isteći ugovor o radu kojeg ste sa svojim poslodavcem zaključili na određeno vrijeme.

 • Novčana naknada za bolovanje duže od tri mjeseca

  Da bi se na Vaše pitanje mogao dati cjeloviti odgovor potrebno je znati jeste li zaposleni u nekoj od djelatnosti na koju se odlukom nadležnog ministra proširuje primjena nacionalnog kolektivnog ugovora te da li je kod Vašeg poslodavca donesen pravilnik o radu odnosno sadrži li Vaš ugovor o radu neke odredbe koje bi upućivale na prava radnika u slučajevima dužeg bolovanja ili slične slučajeve na koje radnik ne može utjecati.

 • Prava trudnice na rodiljnom dopustu

  Zakon o radu štiti trudnicu i majku na rodiljnom dopustu od mogućnosti otkaza sa strane poslodavca.

 • Konzumacija alkohola na radnom mjestu

  Zabrana unošenja i konzumacije na radnom mjestu na način kako je to regulirano Pravilnikom o zaštiti na radu kod Vašeg poslodavca preuzeto je iz Zakona o zaštiti na radu.

 • Ugovaranje probnog rada

  Probni rad je moguće ugovoriti samo jednom i to pri prvom zaključivanju ugovora o radu.

 • Neplaćen rad praznikom

  Zakon o radu obvezao je poslodavce da radnicima koji rade u otežanim uvjetima rada, u prekovremenom radu odnosno koji rade noću, nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, isplati za takvu vrstu rada uvećanu plaću.

 • Pravo na stari godišnji odmor

  Radnik koji u godini u kojoj se zaposlio ne ispunjava uvjet šestomjesečnog neprekidnog rada ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i to za svakih navršenih mjesec dana rada jednu dvanaestinu ukupnog broja dana godišnjeg odmora na koji ima pravo temeljem odgovarajućeg akta poslodavca ili ugovora o radu.

 • Pravo na plaću za vrijeme probnog rada

  Odgovor je pozitivan. Naime, probni rad nije kategorija rada koja bi bila izvan obveze zaključivanja ugovora o radu.

 • Prepreke pri zaposlenju ako ste i vlasnik tvrtke

  Sama činjenica da ste vlasnik trgovačkog društva nema s aspekta odredbi Zakona o radu ikakva utjecaja na zaključivanje ugovora o radu. Sve to uz pretpostavku da u svojoj tvrtki nemate zaključen ugovor o radu odnosno da s nekom drugom pravnom ili fizičkom osobom nemate zaključen taj ugovor na puno radno vrijeme.

 • Zaposleniku nije isplaćen regres

  Ako je formulacija članka Kolektivnog ugovora da radnik ima pravo na regres za godišnji odmor, onda u tom slučaju postoji osnova za potraživanje te naknade od poslodavca.

 • Dužina godišnjeg odmora na rizičnim radnim mjestima

  Zakon o radu propisao je da radnik kojeg nije moguće zaštiti od štetnih utjecaja uvjeta rada primjenom mjera zaštite na radu ima pravo na godišnji odmor od najmanje 30 radnih dana. Što se tiče ove zakonske odredbe Zakona o radu, ona je kao i ostale zakonske odredbe po pravnoj snazi iznad kolektivnog ugovora te bi se odredbe kolektivnog ugovora primjenjivale samo u slučaju ako bi bile povoljnije od Zakonskih odredbi.

 • Kontrola zaposlenika na bolovanju

  Poslodavac uvijek ima pravo na provjeru opravdanosti privremene nesposobnosti za rad.

 • Godišnji odmor nakon porodiljnog

  Budući ste se na posao vratili 01.09.2007. godine nesumnjivo je da imate pravo na godišnji odmor za 2007. godinu jer je poslodavac u mogućnosti omogućiti Vam da do kraja 2007. godine iskoristite svoje pravo na godišnji odmor, a privremena spriječenost za rad odnosno rodiljni dopust ne utječu na korištenje tog prava.

 • Prestanak ugovora o radu tijekom bolovanja

  Okolnost da se nalazite na bolovanju ne utječe na prestanak ugovora o radu odnosno ugovor o radu se ne produžuje za vrijeme trajanja bolovanja.

 • Trajanje pripravničkog staža

  U svakom slučaju Zakonom o radu je dosta široko propisano da pripravnički staž može trajati najduže do godinu dana s tim da je poslodavcima ostavljena mogućnost da trajanje pripravničkog staža detaljnije urede kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 • Rad nakon godina za umirovljenje

  Ako se poslodavac i radnik dogovore drugačije nije nezakonit rad radnika i nakon navršenih 65 godina života.

 • Isplata plaće

  Iz Vašeg pitanja želio bi prvo izraziti sumnju u legalnost mogućnosti da netko umjesto Vas, a bez Vaše privole, odnosno Vam po nekoj drugoj pravnoj osnovi može otvoriti tekući račun kod banke.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.