Share
Tweet
Share

Izjave poslodavaca

Suvenir Arbor Vitae

Poštivanje zaposlenih za nas znači ravnopravnost u poslovima i zadacima koje obavljamo u našoj tvrtci. Budući da se radi o specifičnosti zaposlenika, svaki zaposlenik se poštuje na isti način, bez obzira koliko on sudjeluje u proizvodnji, jer svi se trude da opravdaju svoje zaposlenje na način koji im njihov invaliditet dozvoljava. Prijava za nagradu i odluka da se prijavimo na natječaj je mogućnost dokazivanja društvu i zajednici da se osobe s invaliditetom ne razlikuju u radu i ostvarivanju poslovnih zadataka u odnosu na zdrave ljude. Poticanje ravnopravnosti i raznolikosti kod zaposlenih - u humanom društvu raznolikost nije prepreka već izazov. I cvijeće u vazi iste boje nije lijepo kao buketa poljskog raznovrsnog cvijeća. Ravnopravnost – svaka obrazovana osoba trebala bi imati istu šansu u društvu bez obzira na hendikep. Posebno vrijedna skupina u našoj organizaciji je svaki pojedinac koji ima invaliditet i svojim trudom i radom dokazuje da invalidnost nije prepreka za marljiv i predan rad. Ključna vrijednost - ravnopravnost + raznolikost = uspjeh. A što je uspjeh? Nije li to da i osoba koja je svrstana u teže zaposlivu skupinu nije na teret zajednice nego u okviru svojih mogućnosti obavlja radne zadatke i zarađuje za život.

Zaštitna radionica „Suvenir Arbor Vitae“ i ustanova Suvenir Nova, pod voditeljstvom direktorice Marine Župan

Zatvori

DM-drogerie markt d.o.o.

Stvaran interes za ljude, njihove potrebe, rad na oblikovanju sustava školovanja te poticanje svakog zaposlenog da vlastitim snagama i doprinosom participira u uspjehu poduzeća temeljne su odrednice dm-ovog poslovanja. Kao tvrtka koja svoj uspjeh ne mjeri isključivo rastom prihoda, već prvenstveno kvalitetom odnosa prema ljudima, bilo da su zaposlenici ili kupci, dm godinama nastoji i na području brige za osobe s invaliditetom dati potreban i značajan doprinos. Najvrednije što dm osobama s posebnim potrebama može dati jest posao, radni angažman, jer se putem njega svi mi i realiziramo kao vrijedni članovi društva. dm danas zapošljava 1.123 ljudi u 52 grada, dok mu je već četvrtu godinu zaredom dodijeljeno priznanje „Najposlodavca godine“ te je drugu godinu za redom uvjerljivo Najpoželjniji poslodavac. dm je tvrtka koja kontinuirano ulaže u svoje zaposlenike te potiče njihovu raznolikost i individualnost, pa želimo dati i pozitivan primjer drugima jer ispred svake uspješne kompanije stoje ljudi, zaposlenici kompanije koji su vlastitim trudom i radom ostvarili te vrhunske rezultate. U dm-u je od prvih dana zaposlenik ključan čimbenik poslovanja. Svaki naš djelatnik aktivno sudjeluje u uspjehu dm-a i na taj način ima priliku pokazati svoje mogućnosti, doprinijeti poslovanju kroz osobni angažman te realizirati dio sebe i aktivno participirati u konačnom rezultatu.

DM-drogerie markt d.o.o., Gordana Picek, članica uprave

Zatvori

Geneza

“Poštivanje zaposlenih za mene znači uvažavanje raznolikosti, osobnih sloboda, poticanje kreativnosti te pružanje prilike za profesionalni i osobni razvoj. Za Nagradu smo se odlučili prijaviti kako bismo promovirali pozitivno iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom. Oni su izuzetno vrijedni i zahvalni djelatnici koji za pruženu priliku vraćaju višestruko svojim angažmanom te pozitivno utječu na radnu atmosferu i motivaciju za rad kod ostalih zaposlenih i na taj način izvlače najbolje iz svih nas. Osobe s invaliditetom doista su pridonjele da naša tvrtka pomakne granice mogućeg i da izdržimo zahtjevna vremena u recesiji, da shvatimo da je sve moguće i da se sve može pobijediti. Priznajem, početni impuls za zapošljavanje osoba s invaliditetom, bilo je milosrđe, no sada su to moji suradnici koje iznimno cijenim i kojima se divim.”

Predsjednica uprave Geneze, Valentina Ljubešić

Zatvori

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

71% Holcimovih zaposlenika smatra da imaju otvoreno radno okruženje koje prihvaća individualne razlike, bez uznemiravanja i diskriminacije. Rezultat je to istraživanja o privrženosti zaposlenika i vrijednostima koje je Holcim u Hrvatskoj 2011. godine proveo s tvrtkom Aon Hewitt, jednom od najpoznatijih za takva istraživanja. Između ostalih rezultata istraživanja, upravo je raznolikost prepoznata kao jedna od Holcimovih snaga. Iako može izgledati da je različitost otežavajući faktor, kroz našu praksu, upravo se to pokazalo kao područje na kojem i dalje trebamo raditi jer nam donosi kritički pogled i nove mogućnosti razvoja. Na kraju krajeva, to je jedan od načina da Holcim ostvari svoju viziju "Gradimo temelje za buduće generacije".

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Zatvori

Intra Lighting Čazma

Sve vidljivo naša je vizija, sve dinamično ideja je vodilja našeg razvoja. Sav naš napor je usmjeren na istinsko zadovoljstvo djelatnika, partnera i korisnika naših rasvjetnih tijela. Bez prečaca i izgovora, brinemo se za ispunjenje svih obveza i usluga koje obavljamo sa strašću. Kvalitetni, stručni te zadovoljni zaposleni su ključni čimbenik za uspješno poslovanje tvrtke. Naš zadatak je podržavati i poticati zaposlene, motivirati ih na uspjeh te uključivati njihova mišljenja u pripremi strateških ciljeva. Naš uspjeh rezultat je uzajamnog razumijevanja, poštivanja naših djelatnika i razmjene ideja. Uspjeli smo uspostaviti zdravu komunikaciju koja uključuje poštivanje ljudskog dostojanstva, suradnju na svim razinama i svim oblicima uz uvažavanje različitosti. Upravo ta raznolikost je generator inovacija i predstavlja dobit tvrtke.

Intra Lighting Čazma

Zatvori

Državni arhiv u Pazinu

Kako bismo postigli poslovnu izvrsnost i izvrsnost naših zaposlenika radimo na atmosferi: uzajamnog  razumijevanja i poštovanja, razmjene ideja,
otvorene komunikacije, poštenog postupanja i timskog rada te nastojimo stvoriti poticajno radno okruženje. Promičemo poštovanje ljudskog dostojanstva, otvorenost i srdačnost u kontaktima, kako međusobnim tako i s
korisnicima, suradnju na svim razinama i svim oblicima uz uvažavanje različitosti.

Kvalitetni i stručni, te zadovoljni zaposlenici su ključni za uspješno poslovanje. Skup normi ponašanja, moralnih i socijalnih vrijednosti unutar ustanove baziranih na vjerovanjima, stavovima i prioritetima predstavljaju vrijednosti u koje vodstvo ustanove i njeni zaposlenici vjeruju, koje zastupaju i promoviraju i u skladu s njima se ponašaju i rade. Stvaramo okruženje povjerenja prema zaposlenima i potičemo ih na promjene.
 

Državni arhiv u Pazinu

Zatvori

Sedam IT

Sedam IT je mlada i uspješna firma u kojoj se od samih početaka trudimo posložiti najvažnije stvari na prvo mjesto. Za nas su to naši zaposlenici i osiguranje svih potrebnih uvjeta za učinkovito djelovanje zaposlenika, a time i organizacije u cjelini. Vjerujemo da prave vrijednosti dolaze ponajprije iz poštivanja svakog čovjeka u onome što on jeste, iz čega se logično nadograđuju naše aktivnosti na poticanju ravnopravnosti - kao osnovnog prava svakog čovjeka, i raznolikosti - kao izvora sinergijskih vrijednosti koje je nemoguće postići s jednim pojedincem ili s grupom istih pojedinaca. Takve sinergijske vrijednosti su za nas: nove i inovativne ideje, dijeljenje znanja, stalna poboljšanja, rješavanje kompleksnih problema, stanke s humorom i smijehom, interne zabave… Također njegujemo i slijedeće vrijednosti: kontinuirani razvoj, izvrsnost i proaktivnost u obavljanju zadataka, profesionalnost u odnosima s korisnicima, ulaganje u visoko zadovoljstvo zaposlenika…

Irena Kevo, članica Uprave Sedam IT

Zatvori

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Prijavili smo se za nagradu radi provjere pokazatelja odgovornoga poslovanja, uključivanja raznolikosti, poštivanja ljudskih i radnih prava naših zaposlenika te praktičnih primjera načina upravljanja ljudskim potencijalima. Naša Politika o ljudskim pravima obvezuje nas da poštujemo temeljna prava zaposlenika i nastojimo stvoriti otvoreno i poticajno radno okruženje. Naša Politika jednakosti štiti od diskriminacije i osigurava svima jednake izglede i pravedno postupanje. Poštujemo prava zaposlenika na slobodu udruživanja (pristupanje sindikatu i uključivanje u kolektivne pregovore). Poimanje radnoga okruženja kao mjesta s ravnopravnim mogućnostima za napredak i razvoj za sve povećava motiviranost zaposlenika i stvara sigurno ozračje uz uvažavanje svakoga pojedinca. Raznolikost potiče stvaranje novih ideja, daje uvid u različite perspektive te smanjuje jednoličnost. Naše su ključne vrijednosti: izvornost (pošteno i ispravno postupanje), briga za naše ljude (raznolikost, sigurno i poticajno radno okruženje), jedinstvo u nastupu, izvrsnost koja se temelji na održivosti, učenje i osvajanje kupaca koji su u središtu našega poslovanja.

Odjel za ljudske potencijale Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Zatvori

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica je privatna visokoobrazovna ustanova koja provodi stručne studije i specijalističke stručne studije. Na poticaj Udruge za promicanje istih mogućnosti UPIM, koja nam je preporučila novog zaposlenika osobu s invaliditetom, javili smo se na natječaj za Nagradu ključnarazlika. Ispunjavajući upitnike obradovali smo se jer smo shvatili da smo vrlo ravnopravni po svim kategorijama koje se analiziraju. Naše zaposlenice i zaposlenici razlikuju se po dobi, spolu, nacionalnoj pripadnosti, stupnju obrazovanja i životnim vrijednostima. Svaka osoba ima potrebe koje ju čine drukčijom od svih drugih ljudi. Uvažavamo njihove potrebe te im izlazimo u susret pri izvršavanju svakodnevnih radnih obveza. Naši ljudi su nam vrijedni i dragocjeni. Oni su najjača snaga Veleučilišta Velika Gorica. Svjesni smo razlika te nastojimo da one ne budu kamen spoticanja već postanu „ključna razlika“!

Dekan prof. mr. sc. Ivan Toth, Veleučilište Velika Gorica

Zatvori

Ciklopea d.o.o.

Tvrtka CIKLOPEA d.o.o. je jedan od vodećih pružatelja prevoditeljskih i lokalizacijskih usluga u Hrvatskoj i regiji Jugoistočne Europe. Poslujemo od 2003. godine i trenutačno imamo 17 stalno zaposlenih, koji u suradnji s vanjskim partnerima uslužuju više od 1000 kupaca. Svaki dan od našega osnivanja trudimo se zadobiti i očuvati povjerenje naših zaposlenika i suradnika. Uz osnovne mjere kao što je poštena i dostatna naknada za rad i ostale materijalne uvjete to podrazumijeva vrednovanje i poticanje različitih mišljenja i ideja, i onda kada se u nekim mišljenjima razilazimo. Od našeg osnivanja radimo na tome da budemo primjer društveno odgovornog poslovanja i smatramo da zaposlenici zaslužuju raditi u okruženju koje ih tretira na dostojanstven i pravedan način te ih stimulira. Zauzvrat naši zaposlenici su angažirani, odani i inovativni, a naša tvrtka je profitabilna i bilježi konstantan godišnji rast. Društveno odgovorno poslovanje i raznolikost su ciljevi koji su održivi, ekonomski isplativi, idealni i realni u isto vrijeme, samo je potrebno opredjeljenje. www.ciklopea.com

Ciklopea d.o.o.

Zatvori

Ericsson Nikola Tesla

Zaposlenici Ericssona Nikole Tesle su visokoobrazovani, kompetentni ljudi koji s punom odgovornošću, profesionalno i na inovativan način slijede kompanijske strateške odrednice. Uz kompanijine temeljne vrijednosti profesionalizam, poštivanje, ustrajnost, u svakodnevnom radu rukovode se načelima etičnosti u poslovanju, jednakih mogućnosti i uvjeta rada za sve zaposlenike te ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. Zahvaljujći tome, u Ericssonu Nikoli Tesli razvijena je kultura koja uvažava sve različitosti, a manifestira se kroz uzajamno razumijevanje i jednake mogućnosti za sve zaposlenike, bez obzira na spol, rasu, vjerska i politička uvjerenja te druge individualne odrednice.
Raznolikost kao snaga: Uvažavajući zaposlenike kao najveću vrijednost, u kompaniji se posebna pažnja posvećuje planiranju razvoja ljudskih potencijala koji mogu ostvariti složene zadaće u dinamičnom svijetu telekomunikacija. Premda se telekomunikacije tradicionalno smatraju područjem u kojem dominiraju muškarci, potičemo zapošljavanje žena, među kojima je znatan broj na rukovodećim mjestima. Također, kao dio globalnog Ericssonovog projekta, 2008. godine na razini kompanije uspostavljen je „Diversity project“. "Mi na različitost gledamo kao na prednost koja donosi dodatnu vrijednost u poslovanju. Zapošljavamo ljude sa širokim spektrom kompetencija, koji imaju različite interese i osobne ambicije, te nastojimo ono najbolje što oni mogu pružiti u poslu prenijeti i u ostvarivanje kompanijskih ciljeva. Prijavom za Nagradu ključnarazlika želimo s drugim tvrtkama podijeliti svoje pozitivne prakse i iskustva".

mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle

Zatvori

Vodotoranj d.o.o.

Smatramo da je poštivanje zaposlenika jedna od naših temeljnih vrijednosti. Ponašamo se prema njima onako kako želimo da se drugi ponašaju prema nama. Pošteno i iskreno s uvažavanjem i poštovanjem svih različitosti. Brinemo se o njihovom zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Poštujemo njihova vjerska uvjerenja i njihovu raznolikost te sve to očekujemo i od njih samih. Uvijek smo im na raspolaganju. Svi ljudi nisu jednaki,a poticanje ravnopravnosti i raznolikosti pozitivno se odražava kako u životu, tako i u našoj tvrtki. S obzirom da živimo i radimo u gradu (Vukovaru ) koji je pun ratnih ožiljaka kategorija za koju smo se prijavili za nas je posebna iz tog razloga što je naša tvrtka pozitivan primjer gdje se ne gleda tko je koje nacionalnosti i vjere nego se isključivo gleda samo rad i zalaganje. Nikada nismo pridavali pažnju tko se kako zove nego tko kako radi i tko se kako ponaša na svom radnom mjestu.

Vodotoranj d.o.o., Prokurist:Damir Bosanac,i.i.m.; Direktor:Kristina Bosanac,oec

Zatvori

Knauf d.d.

Tvrtka Knauf poštuje svoje zaposlenike kao ravnopravne individue koje svojim idejama, različitim pristupom poslu obogaćuju sam kolektiv. Također se time, u zajedništvu samog stvaranja poslovnih ideja, zaposlenici obogaćuju različitim iskustvima i stvaraju nove vrijednosti tvrtki. Sudjelovanjem na projektu Ključnarazlika tvrtka Knauf želi istaknuti vlastito iskustvo, te prihvatiti poslovnu praksu drugih tvrtki koje doprinose ravnopravnosti prema dobi, spolu, nacionalnoj pripadnosti i invaliditetu. Poticanje raznolikosti zaposlenica/ka je vrlo bitno u svakoj organizaciji, jer ona potiče stvaranje novih ideja i jedinstveno razmišljanje pojedinca. Želimo samostalne i odlučne zaposlence/ke koji svojim doprinosom utječu na razvoj našeg proizvoda na sve zahtjevnijem tržištu. Zadovoljstvo na poslu ostvarujemo kroz međusobnu te kroz otvorenu klimu razgovora, kroz kooperativno vodstvo i priznanje. Poštivanjem raznolikosti i ravnopravnosti zaposlenika pružamo priliku svakome da iznese svoje ideje koje mogu pridonijeti razvoju tvrtke. Time je tvrtki osiguran napredak.

Knauf d.d.

Zatvori

Kontesa d.o.o.

Kontesa d.o.o. Poštivanje zaposlenih je poštivanje sustava, zajednice i način održavanje etičnosti u poslovanju. Naša vodilja ophođenja prema zaposlenicima je jednaka ophođenju prema kupcima, naime svaki zaposlenik mora se osjećati poštovano, neugroženo i ispunjeno na radnom mjestu doprinoseći kvaliteti rada i radne atmosfere. Smatramo da svaki zaposlenik mora imati pravo na dnevni odmor tokom radnog vremena i plaćen doručak/ručak, tjedni odmor (barem jedan dan u tjednu), plaćene putne troškove, pravo na božićnicu/uskrsnicu. Na nagradu smo se odlučili prijaviti iz razloga što bi htjeli da drugi dobiju saznanje o načinu tretiranja radnika te da samim time pridonose svojem poduzeću i ugledu , no najbitnija stvar je da se cjelokupno gospodarstvo u djelima poduzetnika promjeni na bolje, da se poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje prihvate kao zdrav i jedini način funkcioniranja gospodarske zajednica za boljitak poduzetništva. Bitno je stoga zaposliti radnike koji su u kategoriji dugoročno nezapošlivih osoba kako se ne bi stvarao začaran krug koji će ponovo opteretiti gospodarstvo.

Tanja Kukurin , direktorica i vlasnica Kontesa d.o.o.

Zatvori

Kuehne + Nagel d.o.o.

Upravljanje razlikama i vrednovanje istih ključne su komponente učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalom koje mogu utjecati na produktivnost tvrtke. Kuehne + Nagel d.o.o. je u bit svog poslovanja ugradio vrijednosti koje potiču zapošljavanje bez diskriminacije te aktivno promiče poštivanje različitosti na radnome mjestu bez obzira na dobne, spolne i vjerske razlike ili razlike vezane za fizičku ili psihičku sposobnost. Posebno smo aktivni u zapošljavanju osoba s invaliditetom, jer je u toj kategoriji zapošljivost teže ostvariva. Osobe s invaliditetom moraju biti prepoznate kao jednakovrijedni djelatnici, koji u organizaciji koja im pruža mogućnosti za ravnopravan položaj mogu doprinijeti uspjehu i kvaliteti radne sredine. Rizika kod zapošljavanja osoba s invaliditetom gotovo da i nema: oni su skromni, radišni i pouzdani radnici koji će višestruko opravdati vaše povjerenje. Svaka imalo rentabilna tvrtka trebala bi započeti zapošljavati barem po jednu osobu s određenim poteškoćama; iz moralnih, etičkih i materijalnih razloga, kako bi se sama uvjerila da će direktne i indirektne koristi daleko nadmašiti sva njihova očekivanja.

Kuehne + Nagel d.o.o.

 

Zatvori

Libertas Regis d.o.o.

U Libertas Regisu shvaćamo da je ljudski faktor jedan od temeljnih uspjeha tvrtke. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija poduzeća. Uključivanjem radnika u proces odlučivanja, davanjem veće odgovornosti, te potpunim i točnim prosuđivanjem njihovih zasluga oni stječu potpuno povjerenje u sustav. Stoga svakodnevno razvijamo nematerijalne i materijalne strategije motiviranja zaposlenika. Iz istog razloga odlučili smo se i prijaviti za nagradu ključnarazlika. Smatramo da poštivanjem zaposlenih potičemo ravnopravnost, stvaramo ugodnu radnu atmosferu i visok osjećaj pripadnosti kompaniji. Svjedoci smo povećanja učinkovitosti, visoke svijesti o kvaliteti naših usluga kao i odnosu prema klijentima, poboljšanoj organizaciji poslovnih procesa kojoj svakako pridonosi i naš mješoviti tim kako muškaraca i žena tako i zaposlenika drugih nacionalnosti. Tvrtka ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za tvrtkom i tek zajedničkim djelovanjem ostvarujemo željene ciljeve.

Libertas Regis d.o.o.

Zatvori

Media net d.o.o.

Ljudi su najvažnija snaga Media net-a, a timski duh i ravnopravno donošenje odluka naša temeljna komparativna prednost. Svaki čovjek je važan, svaki zaposlenik ima svoje mjesto u sistemu i točno definiran zadatak kojem je posvećen i zbog kojeg se osjeća važnim i potrebnim. Odlučili smo se prijaviti za Nagradu zato što nam se sviđa projekt koji promiče ideju dobrih međuljudskih odnosa i koncepta u kojem svatko može naći svoje mjesto i biti vrijedan član tima sa zajedničkim ciljem koji će nam donijeti boljitak. Ravnopravnost nikada nije došla u pitanje u Media net-u, niti se o tom pitanju posebno raspravljalo ili mu pridavala pozornost, jer naprosto ravnopravnost kao problem nikada nije postojala kod nas. Raznolikost dobna i spolna koja proizlazi iz dobrog balansa muških i ženskih, starijih i mlađih zaposlenika pozitivno utječe na našu grupnu dinamiku i generiranje raznih ideja u rješavanju poslovnih izazova koji su stalno prisutni u našem poslu. Ključne vrijednosti u našoj orgnizaciji su posvećenost temeljnim ljudskim vrijednostima i profesionalnim etičkim standardima – povjerljivost, objektivnost, istinitost i poštenje; timski rad, projektni sistem rješavanja zadatka, spontana komunikacija unutar našeg malog tima, uvažavanje obiteljskih i životnih situacija svih zaposlenika, dnevna komunikacija svih zaposlenika s korisnicima….

Media net d.o.o.

Zatvori

Zvijezda d.d.

Poštivanje zaposlenih u Zvijezdi d.d. predstavlja odnašanje prema radnicima dosljedno i sa dostojanstvom, poštivanje njihovih individualnih razlika, davanje prava glasa i temeljenje odluka na informacijama dobivenim od svih zaposlenika te kroz konzultacije sa predstavnicima radnika te naravno poštivanje njihovih prava i obveza iz radnog odnosa, što je nažalost u današnje vrijeme rijetkost. Svi radnici dužni su pri obavljanju poslova poštivati dignitet zaposlenih, njihovu struku i funkciju nediskriminacijom, uvažavanjem njihovih različitosti, poštivanjem ljudskih prava i omogućavanjem stručnog napretka, te kroz oblikovanje i stvaranje radnih uvjeta koji kod zaposlenika njeguju ključne vrijednosti i kompetencije Zvijezde d.d. Za nagradu Ključna razlika smo se odlučili prijaviti kako bismo pružili barem mali doprinos nastojanjima da se poboljšaju šanse za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osoba sa poteškoćama u razvoju ili starijih osoba. Svjedoci smo čestog nepoštivanja starijih osoba ili osoba sa invaliditetom od strane poslodavaca, veliki broj istih je na Zavodima za zapošljavanje koji realno imaju vrlo male šanse za daljnje zapošljavanje. Svjesni činjenice da je ljudski faktor najvažniji pokretač i jamac uspješnosti svakog poduzeća, pružamo primjer kako iste osobe mogu pridonijeti društvu i konkurentnosti poduzeća. Ovim putem se na jedan malo drugačiji način javnosti i drugim poslodavcima približavaju sposobnosti osoba sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, kao i starijih osoba. Smatramo da je važno poticati ravnopravnost i raznolikost kod zaposlenih, jer što je veća raznolikost između istih, veća je i razina tolerancije na raznolikost, koja je u današnjem društvu jako potrebna. Različiti profili i osobine zaposlenih dovode do povećanja tolerancije, ali ujedno omogućuju i veći spektar razmišljanja, ideja i samim time drugačijih, novih rješenja koja su sve potrebnija kompanijama na tržištu. Skupina koju bismo posebno izdvojili iz našeg procesa rada i na koju smo posebno ponosni je skupina od desetak mladih, entuzijastičnih radnika Inkluzije. Radi se o osobama koje smo još 2006. g. prihvatili u naše proizvodne pogone i to nam se mnogostruko vratilo tijekom zadnjih 5 godina. Njihova energija i želja za radom i uspjehom, razina lojalnosti kompaniji, načini ophođenja prema ostalim radnicima, odnos sa kolegama i daleko više od nabrojanog čini ih veoma vrijednim zaposlenicima te smo im zahvalni što su nam omogućili jedan drugačiji kut gledanja osoba sa poteškoćama u razvoju kao osobama koje mogu uvelike doprinijeti razvoju i konkurentnosti kompanije.

Zvijezda d.d.

Zatvori

Privredna banka Zagreb

Smatramo da je poštivanje osobnosti i dostojanstva svakog zaposlenika temelj za razvoj radnog okruženja, stoga usvajamo procedure zapošljavanja i upravljanja ljudskim resursima koje se temelje na poštenom i dosljednom odnosu prema svima, sprječavajući favoriziranje, zloporabe i diskriminaciju. Dajemo mogućnost svim zaposlenicima za izražavanje individualnosti i kreativnosti u svom radu. Ujedno olakšavamo rad tako da pojednostavljujemo proizvode, procedure i oblike komunikacije te aktivno potičemo politike koje olakšavaju privatan i profesionalan život svih naših zaposlenika.
Vrednovanje i motivacija: poštenje, jednakost i zasluge temelji su za procjenu, vrednovanje, motivaciju i razvoj karijere naših zaposlenika te stoga primjenjujemo sustave procjene ponašanja, vještina, znanja i potencijala naših zaposlenika prema kriterijima transparentnosti i vrednovanja njihovih zasluga kako bismo ojačali motiviranost i pošteno nagradili poticanje na postizanje vrhunskih rezultata.
Slušanje i dijalog: Smatramo da su slušanje i dijalog temelji onih odnosa kojima se stvara povjerenje i stoga promoviramo stratešku ulogu interne komunikacije kako bismo zaposlenicima omogućili da svjesnije sudjeluju u životu Banke. Temeljimo komunikaciju na kriterijima točnosti, potpunosti, jednostavnosti i transparentnosti.
Povezanost: Međusobna povezanost je važna osobina zajednice osoba koje dobro rade zajedno i koje su ponosne što su dio velike Banke. Pokrećemo inicijative za uspostavu solidarnosti kako bismo pomogli kolegama koji su se našli u poteškoćama i usmjeravamo se društveno značajnim ciljevima.

Privredna banka Zagreb, Miroslav Halužan, viši izvršni direktor Grupe poslova upravljanja ljudskim resursima i organizacijom

Zatvori

Pliva

Ljudi su za PLIVU jedan od najznačajnijih izvora poslovnog uspjeha i konkurentske snage na tržištu. Zato se ljudskim potencijalima u kompaniji potpuno posvećujemo, potičući njihovu punu ravnopravnost i raznolikost. Svoja iskustva želimo podijeliti s cijelom poslovnom zajednicom i svojim budućim zaposlenicima, pa je to razlog što smo se prijavili za Nagradu. Smatramo da su ravnopravnost i različitost te multikulturalnost ključ uspjeha. Jer, različiti pogledi i pristupi osiguravaju veću kreativnost, brže dovode do inovacija i rezultiraju kvalitetnijim odlukama. Poštivanje zaposlenika za nas znači prihvaćanje i puno uvažavanje njihove individualnosti, njihovih obiteljskih i profesionalnih potreba, a posebno njihove privatnosti. Budući da u svakodnevnom radu i u svim segmentima poslovanja potičemo i ravnopravnost i različitost i u tome smo uspješni, u PLIVI naprosto nemamo skupina koje bi bile u nepovoljnijem položaju, koji bi kao odgovor iziskivao bilo kakve "pozitivne akcije". Ključne vrijednosti u kompaniji su: Inovativnost i kreativnost, Usmjerenost na korisnika, Integritet, Timski rad i Dijeljenje znanja.

PLIVA

Zatvori

Ribarska zadruga Lanterna

Temelj svake uspješne tvrtke njeni su zaposlenici! U našoj Zadruzi, teret svakodnevnog posla raspoređen je po organizacijskim segmentima koji nužno funkcioniraju kao homogena cjelina. Jedino tako moguće je ostvariti cilj koji nam je zajednički: opstati i uspjeti održati kontinuitet rasta na otvorenom europskom tržištu ribe. Svjesni iznimne važnosti svakog pojedinog člana kolektiva, nastojimo održati razinu zadovoljstva radom na visokoj razini jer držimo da je individualna svijest o važnosti vlastitog učinka unutar organizacije od prioritetnog značaja te se ukupna realiziranost svake osobe temelji velikim dijelom na zadovoljstvu vlastitim radom i njegovim vidljivim rezultatima. Nismo svi isti! I upravo zato, smatramo prijeko potrebnim istaknuti i pozitivne primjere, kako se u javnom mnijenju ne bi konstantno stvarala isključiva i negativna slika poslodavca. U Republici Hrvatskoj postoje, uvjereni smo, poslodavci koji poznaju pravu vrijednost svojih radnika, poštuju ih kao partnere u poslu koji zajednički obavljaju i valoriziraju njihov doprinos na ispravan način. Sinergijom učinaka svakog pojedinog radnika u Zadruzi ostvarujemo efekt koji bi bilo nemoguće doseći kad se individualne komparativne prednosti ne bi fokusirale u istom cilju. Upravo usmjeravajući učinke pojedinaca, po prirodi različitih ali jednako vrijednih sklonosti i sposobnosti uspijevamo svakodnevno realizirati radne zadatke primjerene organizaciji većoj od naše - samo u 11 mjeseci ostvaren je respektabilan broj od 330 izvoza proizvoda ribarstva. Iza tog broja stoji napor i ustrajan rad svih zaposlenih u našoj Zadruzi, koji je priznat i prepoznat u našoj zemlji i među inozemnim partnerima kao kvalitetan i pouzdan sustav.

upravitelj Zlatko Milovan, Ribarska zadruga Lanterna

Zatvori

V.S.V. d.o.o.

Glavni cilj jednog od temljenih dokumenata tvrtke, Kodeksa tvrtke V.S.V. d.o.o. je rast imiđa tvrtke kroz ulaganja u osobni razvoj sposobnosti i znanja zaposlenika, kao i razvoj posebnih radnih vještina uz poštivanje osobnosti i raznolikosti kod zaposlenika, te poticanje razvoja pozitivnog osobnog imiđa svakoga zaposlenika, kroz edukacije, osobno mentoriranje i pri radu na terenu, sustav jednakih mogućnosti i sustav nagrađivanja uz plaću. Moto tvrtke je u ljudskom kapitalu, on predstavlja visoku iskoristivost bogatstva različitih znanja, sposobnosti i osobnosti zaposlenika, te usmjeravanje istih za dostizanje zadovoljstva zaposlenika, a to su visoke i sigurne plaće, ugodna radna sredina, mogućnost napredovanja, što sve rezultira i zadovoljnim klijentima s kojima tvrtka surađuje, koji pamte zaposlenike tvrtke V.S.V. d.o.o. u pozitivnom svjetlu i rado ponovno komuniciraju s njima. Biti uspješan, a poštivati znanje i osobnosti kolega su neke od vrednota naših zaposlenika.

V.S.V. d.o.o.

Zatvori

Valamar hoteli i ljetovališta, Riviera Adria

U turizmu smo svjesni da je čovjek ključ našeg uspjeha, stoga iznimnu pažnju iz godine u godinu usmjeravamo na održavanje visoke razine korporativne klime i kulture u našoj grupaciji. Poštivanje zaposlenika i njihovih prava uz njihovo kontinuirano usavršavanje u cilju pružanja kvalitetne usluge našim gostima, glavni je cilj naših napora u razvoju ljudskih potencijala. Pritom su dobna ravnopravnost i ravnopravnost spolova ključne sastavnice naše korporativne kulture. Omogućujemo razvoj i napredovanje svim zaposlenicima na jednak način, kao što i, s obzirom na radnu učinkovitost, primjenjujemo različite modele nagrađivanja i motiviranja. Ravnopravnost podržavamo u svim aspektima našeg djelovanja pa tako i prilikom odabira kandidata, koje zapošljavamo isključivo na temelju ispunjavanja uvjeta koje posao zahtijeva. Poticanje ravnopravnosti podrška je održavanju pozitivne korporativne kulture i klime, učinkovitom timskom radu i razvijanju svijesti kod samih zaposlenika da se u Valamar grupaciji cijeni profesionalnost i posvećenost poslu, bez obzira na dobnu, spolnu ili neku drugu skupinu, a što je naposljetku siguran put k uspjehu.

Gordana Fabris, Valamar hoteli i ljetovališta i Riviera Adria, direktor Sektora ljudskih resursa; Fani Kmetović, Babin Kuk, direktor službe ljudskih resursa

Zatvori

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.