Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Obveza obavljanja dužnosti predsjednika uprave

  Niste dužni obavljati funkciju predsjednika uprave u drugom poduzeću, pa prema tome nemate nikakvu obvezu to prihvatiti.

 • Državljanstvo

  Odredbe Zakona o radu pa tako i mogućnost zapošljavanja primjenjuju se na sve osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo, dok se sve ostale osobe smatraju strancima i za njihovo zapošljavanje primjenjuju se odredbe Zakona o strancima.

 • Ugovor o djelu

  Prema ugovoru o djelu izvršitelj, tj. osoba koja obavlja neke poslove za naručitelja (izrada nekog predmeta i sl.) ima isključivo prava iz takvog ugovora o djelu, a ne prava iz radnog odnosa.

 • Regres

  Držim da navedeni radnik nema pravo na regres. Naime, u trenutku dok je radnik još bio u radnom odnosu ovo pravo nije niti postojalo. Dakle radnik ga nije niti mogao ostvariti. Prema tome radnik je s prestankom radnog odnosa ostvario sva svoja prava, a naknadno određena prava kod ranijeg poslodavca ne može koristiti.

 • Promjena ugovora o radu

  Radni odnosi su ugovorni odnosi, pa ugovorne strane – radnik i poslodavac, mogu svoje odnose slobodno rješavati u granicama zakona. U tome smislu radnik i poslodavac mogu sklapati ugovor o radu i mijenjati ga.

 • Ugovor o djelu s neograničenim trajanjem?

  Ako bi se stvarno radilo o ugovoru o djelu, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, onda je to pitanje nebitno.

 • Odredba o plaćanju troškova edukacije u ugovoru na određeno vrijeme

  Kada bi u ugovoru stajala odredba da u svakom slučaju to morate platiti, držim da bi tada to bila vrlo dvojbena obveza što se tiče dopustivosti, jer bi ispalo da svaki radnik mora platiti svoje dodatno stručno obrazovanje.

 • Određivanje trajanja pauze i radnog vremena

  Poslodavac bi mogao odrediti da vrijeme za stanku (pauzu) iznosi jedan sat, pri čemu pola sata ulazi u radno vrijeme, a pola sata ne, što već je nerijetka praksa u Hrvatskoj.

 • Regres za godišnji odmor

  Regres za godišnji odmor nije pravo iz Zakona o radu niti nekog drugoga zakona. Stoga, poslodavac nema niti zakonsku obvezu isplatiti regres.

 • Potraživanje neisplaćene plaće

  Ako Vam plaća nije isplaćena, moći ćete ju ostvariti sudskim putem. Dakle, možete podnijeti tužbu kojom tražite isplatu pripadajuće plaće.

 • Kad poslodavac nema sredstava za isplatu božićnice

  Božićnica nije pravo iz zakona, nego se ona određuje kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu. Ako u navedenim dokumentima nije određena, nemate pravo na božićnicu.

 • Obračun plaće koji nije u skladu s ugovorom o radu

  Obračun plaće očito ne odgovara ugovoru o radu (ne u ukupnom iznosu koji odgovara, nego u elementima plaće koji nisu sukladni ugovoru).

 • Isplaća plaće manje od ugovorene kolektivnim ugovorom

  Poslodavac je dužan isplatiti plaću koja je određena kolektivnim ugovorom koji ga obvezuje. Navedeno je izričito propisano odredbom članka 88. Zakona o radu: 'Poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u manjem iznosu od onoga određenog kolektivnim ugovorom'.

 • Otkaz radnika nakon plaćenog školovanja i prava na povrat sredstava

  Kao prvo nije mi jasno kako ste na otkaznom roku, a istovremeno još nije niti poptisan sporazum o prestanku radnog odnosa, niti ste Vi dali otkaz.

 • Prava radnika u slučaju uznemiravanja na poslu

  Vi imate pravo štititi sebe, pa ako je direktor navedenim dopisom naštetio Vama imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak.

 • Pripravnički staž u pravnoj struci

  Za pravne poslove u gospodarstvu nije propisan obavezan pripravnički staž, već je propisan samo za poslove u pravosuđu i državnoj odnosno lokalnoj upravi.

 • Pravo na dnevnice nije regulirano Zakonom o radu

  Pravo radnika na dnevnice nije regulirano Zakonom o radu, niti nekim drugim propisom. Poreznim propisima propisani su samo uvjeti (iznos i dr.) pod kojima se dnevnice mogu isplaćivati neoporezivo.

 • Obračunavanje prekovremenog rada na blagdan

  Radnik koji na dan blagdana radi 12 sati ima pravo na plaćenih svih 12 sati, kao rad blagdanom.

 • Obavljanje drugih poslova za koje radnik nije kvalificiran

  S obzirom da imate ugovor o radu za poslove odgajatelja, a po struci ste nastavnik predškolskog odgoja, držimo da niste dužni obavljati poslove njege, jer to jednostavno nije Vaš posao iz ugovora o radu.

 • Usmeni nalog za promjenu poslova iz ugovora o radu

  Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovor o radu može se izmijeniti samo promjenom ugovora o radu, dakle potpisom novoga ugovora, aneksa i sl. Ugovor o radu ne može se izmijeniti nalogom ravnatelja - poslodavca, dakle jednostranim nalogom jedne ugovorne strane.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.