Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Prijava za kućnu pomoćnicu

  Nema nikakvih zapreka da zaključite ugovor o radu s fizičkom osobom kao kućna pomoćnica. Ne postoji gornji ali postoji donji iznos na koji morate biti prijavljeni.

 • Kako i kome, zbog neisplate plaća, tužiti stranog poslodavca koji ima tvrtku u Hrvatskoj?

  Ugovor o radu je dvostranoobvezni pravni akt koji se zaključuje između poslodavca i radnika.

 • Vraćanje novca poslodavcu nakon edukacije zaposlenika

  Česta su pitanja u kojem se traži pojašnjenje prava poslodavca na traženje povrata uloženih sredstava u edukaciju radnika odnosno obveze radnika na povrat sredstava koje je poslodavac uložio u njegovu edukaciju.

 • Pismo namjere - predradnja zaključivanja ugovora o radu

  Od svih prispjelih pitanja tijekom mjeseca siječnja odabrao sam Vaše iz razloga jer temeljem sadržaja Vašeg pitanja mogu komentirati sve učestaliju praksu u radnim odnosima, a to je upućivanje i prihvat pisma namjere kao predradnje zaključivanju ugovora o radu.

 • Isplata plaće na ruke

  Iz Vašeg pitanja proizlazi da Vaš poslodavac dio Vaše plaće isplaćuje "na crno" tj. da za taj dio plaće izbjegava platiti poreze i doprinose.

 • Preusmjeravanje poziva sa službenog mobitela

  Vaše pitanje nije usko vezano uz odredbe Zakona o radu međutim ovakva i slična pitanja se sve češće postavljaju od čitatelja našeg portala.

 • Zapošljavanje djelatnika u disco klubu

  Bez obzira što je disco klub otvoren samo od petka do nedjelje nemate mogućnost zaključivanja ugovora o djelu sa zaposlenim radnicima u klubu.

 • Poslodavac radniku uskratio dio zarade

  Zakonom o radu uređeno je da se plaćom smatra plaća u bruto iznosu. Ovakva odredba Zakona o radu upravo je uvedena u Zakonske odredbe da bi se radnika zaštitilo od samovolje poslodavca koji u slučajevima kao što je Vaš neosnovano uskraćuje radniku dio zarade.

 • Poslodavac ukinuo naknadu za prijevoz

  Naknada za prijevoz nije pravo radnika koje proizlazi iz Zakona o radu ali je često i uobičajeno pravo koje proizlazi iz rada radnika za poslodavca pa se kao takva regulira upravo gore pobrojanim aktima.

 • Poslodavac ne želi dati potvrdu o plaći

  U svakom slučaju ako Vam poslodavac ne odgovori u primjerenom roku koji ne bi trebao biti duži od osam dana svakako se obratite nadležnoj inspekciji rada.

 • Video nadzor radnika

  Postavljanje alarmnih sustava i nadzornih kamera na radnim mjestima samo po sebi nije protupravno. To se posebno odnosi na poslove na kojima se radi s većim iznosima novca kao npr. u bankama odnosno na poslovima gdje po naravi posla postoji opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi ili postoje opravdana očekivanja da bi se mogle dogoditi različite vrste krađa.

 • Umanjenje koeficijenta plaće zbog bolovanja

  Iz postavljenog pitanja proizlazi da imate zaključen ugovor o radu u kojem je uglavljeno da se osnovna plaća izračunava temeljem koeficijenta za kojeg pretpostavljam da je dio tarifnog priloga kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu.

 • Nedopuštena pitanja na testiranju za posao

  Zaista je iznenađujući dio Vašeg pitanja u vezi "urednosti" spolnih organa i ostavlja me u nevjerici da se takvo što zaista događa. Ne poznajem niti jedno legalno zaposlenje u kojem bi od takve važnosti bilo upravo pitanje spolnih organa.

 • Radni odnos i služenje vojnog roka

  Izričita je odredba članka 244. Zakona o radu da za vrijeme služenja vojnog roka i obavljanja civilne službe (vojna obveza) prava i obveze radnika iz radnog odnosa miruju.

 • Dužnosti poslodavca prema posloprimcu prilikom predselekcije

  Vaše pitanje prvenstveno je pitanje poslovne kulture poslodavca, a ne pravno pitanje. Jedna od temeljnih odredbi Zakona o radu je sloboda ugovoranja što znači da se ugovorne strane (poslodavac i radnik) samostalno i slobodno odlučuju na preuzimanje prava i obveza s osnova rada.

 • Prava i obveze u slučaju promjene vlasnika tvrtke

  Samom činjenicom da je došlo do promjene vlasništva tvrtke u kojoj raditi ne dolazi do promjene radno-pravnog statusa radnika koji rade u tvrtki jer nije došlo do promjene poslodavca već samo vlasnika poslodavca.

 • Honorarni rad uz stalni radni odnos

  Za suštinski odgovor na Vaše pitanje nije odlučan odgovor na koji ćete način regulirati Vaš eventualni rad sa školom o kojoj govorite. To može, zavisno o vrsti posla, biti ugovor o djelu odnosno ugovor o povremenom nesamostalnom radu. Jedina opcija koja nije moguća je zaključivanje ugovora o radu budući već radite u punom radnom vremenu kod sadašnjeg poslodavca.

 • Otkaz i povrat sredstava uloženih u obrazovanje

  Ugovor o radu se, između ostalog, može raskinuti sporazumom između poslodavca i radnika i otkazom radnika. U prvom slučaju nužno je postojanje usuglašene volje obiju ugovornih strana (poslodavca i radnika), a u drugom je riječ o jednostanoj odluci radnika po kojoj namjerava raskinuti ugovor o radu zaključen s poslodavcem.

 • Pripravnički staž

  Vaše razmišljanje potpuno je točno,a Vaša savjetnica na HZZ je pokazala očito nepoznavanje zakonskih propisa. Članak 33. ZOR-a jasno određuje da osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala poslodavac može zaposliti kao pripravnika te da se pripravnik osposobljava za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao.

 • Opomena pred otkaz zbog korištenja Interneta

  Zakonodavac je obvezao poslodavce da prije otkazivanja ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem pisano upozore radnika na kršenje obveza iz radnog odnosa odnosno na ukazivanje mogućnosti otkaza u slučaju nastavka kršenja tih obveza.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.