Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Obveze HZZ-a pri zapošljavanju

  Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova, pa se radni odnosi u toj ustanovi u cijelosti reguliraju Zakonom o radu (za razliku od državne uprave, kod kojih se radni odnosi reguliraju posebnim zakonom). Prema Zakonu o radu ne postoji obveza objave natječaja za slobodno radno mjesto.

 • Umanjenje plaće zbog sudjelovanja u štrajku liječnika

  U vezi pitanja smiju li se radnicima smanjiti plaće, valja znati da je poslodavac dužan svakom radniku isplatiti pripadajuću plaću tj. onu plaću koja mu je određena ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i dr. Pri tome je poslodavac dužan isplatiti punu plaću i ne smije jednostrano smanjivati plaću radnika. Međutim, navedeno se tumači u smislu punu plaću za puno radno vrijeme i normalni radni učinak.

 • Neisplata plaće

  Kao prvo poslodavac Vam je dužan dati obračun neisplaćene plaće koji predstavlja vjerodostojnu ispravu. Neuručivanje obračuna o neisplaćenoj plaći do kraja mjeseca u kojem je plaća dospjela, predstavlja prekršaj. Također, poslodavac čini prekršaj i time što Vam nije isplatio plaću. Dakle, i za jedno i za drugo možete poslodavca prijaviti inspekciji rada.

 • Prava radnika prilikom likvidacije tvrtke

  Za razliku od stečaja, kod kojega su prava radnika jasno riješena Stečajnim zakonom, kod likvidacije nije takav slučaj. Naime, likvidacija se provodi na temelju Zakona o trgovačkim društvima koji je donesen prije Zakona o radu i njime nisu posebno riješena prava radnika u slučaju likvidacije, a isto nije riješeno niti Zakonom o radu.

 • Mogućnost naknade štete iz plaće za poslove koji nisu definirani ugovorom o radu?

  Kao prvo niste dužni raditi posao za koji niste sklopili ugovor o radu. Što se tiče štete, radnik odgovara samo za onu štetu koju na radu ili u svezi s radom učini namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 • Neizvršeno obećanje o povećanju plaće nakon odrađivanja probnog roka

  S obzirom da Vam plaća nije određena ugovorom o radu, imate pravo na plaću određenu pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ako tih dokumenata nema, tada je plaća neodređena. U tome slučaju imate pravo na primjerenu plaću.

 • Plaća za poslove izvan ugovora o radu

  Držim da radnik u slučaju kada umjesto svojih ugovorenih poslova, ili pored tih poslova, obavlja druge poslove po nalogu poslodavca koji su više plaćeni, ima pravo i na veću plaću. Pri tome ako isključivo obavlja druge, a ne svoje poslove, imao bi pravo na plaću za te poslove, što bi jednostavno trebalo riješiti izmjenom ugovora o radu na način da se u ugovoru navede ono što postoji u stvarnosti, tj. da radnik obavlja druge poslove i da za te druge poslove ima pravo na pripadajuću plaću.

 • Usmeni otkaz, povrat radne knjižice, isplata bolovanja

  Usmeni otkaz nije važeći, prema tome na taj način nije bio prestao radni odnos. Međutim, iz pitanja zaključujem da Vi više ne radite kod tog poslodavca, pa se postavlja pitanje na koji je način ugovor o radu tj. radni odnos onda prestao.

 • Zapošljavanje bez objave natječaja

  Prema Zakonu o radu poslodavac nije dužan raspisivati natječaj ili oglas radi sklapanja ugovora o radu. Također, niti prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti poslodavac više nije dužan niti Zavodu za zapošljavanju dostaviti potrebu za radnikom.

 • Prava u slučaju izvanrednog otkaza za vrijeme stečaja

  Nemate pravo na otpremninu jer ste Vi dali otkaz. Naime, prema Zakonu o radu, zakonsko pravo na otpremninu ima isključivo radnik kojemu poslodavac otkazuje.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.