Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Protuzakonit zahtjev poslodavca

  Iako niste odgovorna osoba tj., niti poslodavac niti šef računovodstva, ne možete potpuno izbjeći svoju odgovornost za lažno knjigovodstvo. Nitko nije dužan poslušati nalog za nezakonito postupanje niti ga takav nalog može u cijelosti osloboditi odgovornosti. Isto tako Vaša odgovrnost ne može biti ista kao direktorova koji Vam daje takav nalog i koji je i formalno odgovoran.

 • Obaveza poslodavca da osigura drugo radno mjesto

  Poslodavac bi Vam bio dužan naći drugo radno mjesto ako bi ovlašteno tijelo (invalidska komisija) utvrdilo da postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od invalidnosti. Samo na temelju Vašeg mišljenja odnosno osjećaja poslodavac to nije dužan učiniti.

 • Zakonska zabrana utakmice

  Uz odobrenje poslodavca smijete obavljati sve poslove za svoj ili tuđi račun, a bez odobrenja poslodavca samo ako se time ne takmičite s poslodavcem, tj. ako ne obavljate poslove iz djelatnosti poslodavca.

 • Ozljeda na putu na posao - mogućnost naknade štete

  Poslodavac nije dužan osiguravati radnike kod osiguravajućih društava za slučaj invalidnosti ili smrti (što uključuje i ozljedu na radu). S obzirom da niste osigurani kod osiguravajućeg društva, nemate pravo ni na kakvu premiju zbog ozljede koju ste pretrpjeli. Inače, postoji mogućnost da radnik naknadu štete zahtjeva izravno od poslodavca, ali u Vašem slučaju mislim da nemate izgleda to ostvariti.

 • Prijava rada 'na crno'

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu, a poslodavac odgovora za prekršaj.

 • Kome prijaviti poslodavca?

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu (Inspekciji rada). Adresa Inspektorata je: Državni inspektorat, Uprava nadzora u području rada i zaštite na radu, Zagreb, Vukovarska 78. Dvokratno radno vrijeme je moguće, s time da nije duže od 40 sati tjedno, a obvezan je i jedan dan odmora tjedno.

 • Da li je poslodavac dužan pripravniku odrediti mentora?

  Prema Zakonu o radu nije nužno da pripravnik ima mentora. Način osposobljavanja pripravnika uređuje se pravilnikom ili ugovorom o radu, pa tim dokumentima može biti određeno da pripravnik treba imati mentora.

 • Ozljeda na radu

  Ozljedu na radu morate prijaviti poslodavcu. Osiguranje nije obavezno, ali poslodavac odgovora za štetu radniku uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti, a prema općim propisima obveznog prava.

 • Pritužba kao povreda radne obveze

  Prema navedenom držim da niste učinili nikakvu povredu radne obveze. Pismeno upozorenje ne smatra se pokretanjem postupka otkazivanja. Protiv pisanog upozorenja ne može se voditi sudski spor, jer Vam time još nikakvo pravo nije povrijeđeno.

 • Prava radnika na isplatu u slučaju rada 'na crno'

  Možete uspješno tužiti.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.