Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Pravnik odgovara: Nastavak rada nakon isteka ugovora na određeno

  Sukladno odredbama članka 10. Zakona o radu, ugovor o radu se može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

 • Pravnik odgovara: Korištenje godišnjeg odmora nakon otkaza

  Iz Vašeg pitanja nije sasvim jasno koji dan će u Vašem slučaju biti posljednji dan rada. Naime, u pitanju ste napisali kako ste u otkaznom roku koji istječe 14.7.2011.g., te da ćete nakon toga iskoristiti godišnji odmor u trajanju od 22 dana, na koje imate pravo.

 • Ugovori o radu - radni odnos, sloboda ugovoranja, propisi

  Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos.

 • Ugovori o radu - sadržaj ugovora o radu

  Ugovor o radu, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru, mora sadržavati uglavke.

 • Sklapanje ugovora o radu

  Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ugovor o radu je dvostranoobvezni ugovor iz kojeg proizlaze prava i obveze za obje ugovorne strane- poslodavca i radnika. Iako je propisano da se ugovor o radu sklapa u pisanoj formi treba istaknuti da odsutnost pisane forme ne čini ugovor pravno nevaljanim pod uvjetom da se se ugovorne strane dogovorile o bitnim sastojcima ugovora.

 • Privremena nesposobnost za rad

  Privremenom nesposobnošću odnosno spriječenosti za rad nazivamo razdoblje u kojem smo radi bolesti u nemogućnosti redovito obavljati svoje radne obveze. Privremenu nesposobnost za rad uobičajeno u svakodnevnom govoru često nazivamo bolovanjem.

 • Pravo na regres

  Ovo pravo radnik će imati isključivo u slučaju kada je to pitanje uređeno odredbama kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu pa pitanje prava na regres za godišnji odmor treba razmatrati isključivo kroz odredbe važećeg kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu.

 • Obračun plaće

  Zakon o radu propisao je obvezu poslodavca da radniku prilikom isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine uruči obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen isplaćeni iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine.

 • Plaćeni dopust

  Zakonu o radu propisao je da radnik ima pravo na najviše sedam dana plaćenog dopusta tijekom jedne kalendarske godine za važne osobne potrebe kao što je npr. sklapanje braka, porod supruge, teža bolest ili smrt člana uže obitelji.

 • Unajmljivanje radnika

  Vrlo često u praksi se pojavljuje mogućnost i potreba da pojedini poslodavac želi i može pružiti uslugu drugom poslodavcu na način da mu privremeno, za određeno vremensko razdoblje ili obavljanje određenog posla ustupi svoje radnike odnosno potreba da pojedini poslodavac za određeni konkretni posao ili neko kraće vrijeme ima potrebu za povećanim brojem radnika ali ih ne može naći u kratkom razdoblju ili nema interesa od strane radnika da se zaposle na kraće vrijeme.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.