Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Obnavljanje ugovora o radu

  S obzirom da se radi o drugom poslodavcu, takav ugovor o radu je valjan i nemate nikakva posebna prava s osnova ograničenja ugovora o radu na određeno vrijeme.

 • Ugovor o djelu

  Imate mogućnost tužbom dokazivati da se u stvari radi o ugovoru o radu, a ne o ugovoru o djelu.

 • Napredovanje zbog školovanja

  Bolnica Vas nije dužna rasporediti na poslove više stručne spreme niti Vam dati veću plaću.

 • Korištenje godišnjeg odmora kod otkaza

  Ako se radi o neiskorištenom godišnjem odmoru iz prošle godine, radnik ga ima pravo iskoristiti u otkaznom roku. Ako se radi o godišnjem odmoru za tekuću godinu, a radni odnos prestaje prije 1. srpnja, radnik ima kod tog poslodavca pravo koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora. Godišnji odmor u svakom slučaju produžuje otkazni rok.

 • Dvostruki staž

  Ne možete imati dvostruki radni staž za isto razdoblje, pa Vam poslodavac nije mogao upisati u radnu knjižicu ono razdoblje koje ste radili kod drugog poslodavca (obrtnika). Razdoblje rada kod obrtnika od 6 mjeseci moralo bi Vam se računati kao staž kod sadašnjeg poslodavca u pogledu prava koja se temelje na stažu kod tog poslodavca (otkazni rok, otpremninu i dr.). Poslodavac Vam nije trebao isplatiti bruto plaću, niti bruto plaću možete utužiti. Poslodavac Vam ne smije prebiti naknadu plaće koju duguje po presudi s isplaćenom otpremninom.

 • Prava honorarno zaposlenog radnika

  Kao radnik ne odgovarate zato što Vas poslodavac nije prijavio, osim što ne ostvarujete staž i dr. Međutim, ne biste smjeli koristiti studenski servis budući više niste student. Ugovor o radu jamči znatno viša prava nego 'honorarni odnos'. Međutim, ugovor o radu na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je to posebno ugovoreno. Tzv. 'honorarno zaposlenje' nije predviđeno Zakonom o radu, pa prema tome Zakon ne daje nikakva prava (godišnji odmor, bolovanje i dr.). Pri sklapanju ugovora o radu možete postavljati sve zakonske uvjete, a povećanje plaće možete tražiti uvijek.

 • Rad na štandu preko ljeta - ugovor o djelu

  Ne možete zapošljavati radnike na ugovor o djelu, ali možete sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

 • Smanjivanje bruto plaće

  Ako je plaća određena (kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i dr.) i ako je poslodavac smanjio bruto plaću ispod tog određenog iznosa, radnik ima pravo potraživati tu razliku plaće.

 • Pravo na godišnji odmor

  Za korištenje godišnjeg odmora u tekućoj godini ne treba ispuniti šest mjeseci rada. To je potrebno samo ako se tek zasniva radni odnos.

 • Isplata dnevnica

  Iako to zakonom nije izričito propisano, radnik ima pravo na dnevnicu prilikom službenog puta učinjenog po nalogu poslodavca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.