Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

  • Pravnik odgovara: Prekid radnog staža

    Pojam "radnog staža" se u praksi koristi za provedeno vrijeme u mirovinskom osiguranju, pa tako Zakon o mirovinskom osiguranju koristi termin "staž u osiguranju".

  • Pravnik odgovara: Otkazni rok i godišnji odmor Pravnik odgovara: Otkazni rok i godišnji odmor

    Točka 3., stavak 1., članka 59. Zakona o radu, određuje da radnik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec rada ako radni odnos prestaje prije 1. srpnja.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.