Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

  • Otpremnina u slučaju stečaja poslodavca Otpremnina u slučaju stečaja poslodavca

    Ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije.

  • Otkazni rok uslijed promjene posla Otkazni rok uslijed promjene posla

    Najkraće trajanje otkaznog roka je 2 tjedna, ako je trajanje radnog odnosa kod istog poslodavca kraće od godinu dana, a najduže za radnika koji ima više od 55 godina života i 20 godina staža kod istog poslodavca, kada je trajanje otkaznog roka 4 mjeseca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.