Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

 • Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu

  Pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu nije pravo iz zakona, nego ovisi da li je to ugovoreno ugovorom o radu i kolektivnim ugovorom odnosno određeno pravilnikom o radu.

 • Upozorenje pred otkaz

  Protiv upozenja trebali biste dati svoj odgovor. Iako to nije Zakonom o radu posebno propisano, odgovor je koristan kako biste u slučaju eventualnog otkaza, koji bi se između ostalog temeljio i na ovom upozorenju, mogli tvrditi da je upozorenje neopravdano, a o čemu ste odmah dali pisani odgovor poslodavcu.

 • Izvanredni otkaz zbog neizvršenja obveza

  U skladu s člankom 114. Zakona o radu, poslodavac može izvanredno otkazati radniku zbog osobito teške povrede ugovornih obveza ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa nije moguć. U svakom konkretnom slučaju izvanredni otkaz treba procijenjivati kroz ovu zakonsku odredbu.

 • Mogućnost korištenja neplaćenog dopusta

  Možete koristiti neplaćeni dopust ako Vam poslodavac odobri. Dakle, to nije Vaše pravo, nego mogućnost koja ovisi o poslodavcu. Ne postoji zabrana otkaza za vrijeme neplaćenog dopusta, što znači da biste i za to vrijeme mogli dobiti otkaz.

 • Naknada štete pri otkazu

  O naknadi štete kod otkaza koju bi snosio radnik može biti govora samo ako radnik ne bi odradio zakonski otkazni rok ili ugovorni otkazni rok ako je kraći od zakonskog.

 • Otkaz problematičnom radniku

  Ako se možete dogovoriti s radnikom, kao što navodite da je on suglasan, to je najbolje rješenje jer izbjegavate mogućnost spora. Pri tome najbolji način bio bi da se sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu. Međutim u tom slučaju radnik ne bi imao pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti. Stoga, ako biste htjeli postići sporazumno rješenje, a da radnik ipak ima pravo na spomenutu naknadu, trebali biste radniku dati redoviti otkaz, s time da se on ne žali odnosno da takav otkaz ne osporava na sudu.

 • Otkaz za vrijeme bolovanja i probnog roka

  Poslodavac može dati otkaz radniku za vrijeme bolovanja, osim u slučaju bolovanja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti.

 • Izvanredni otkaz i pravo na naknadu za nezaposlenost

  U slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu nemate pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti.

 • Način uručivanja otkaza

  Pošaljite pisani otkaz poštom uz povratnicu.

 • Primjena Zakona o radu na strane poslodavce i otpremnina u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme

  Nebitno je što se radi o stranom predstavništvu, jer se svi propisi, uključujući i Zakon o radu, primjenjuju jednako na zaposlene u Hrvatskoj. Navedene radnice nemaju pravo na otpremninu prema Zakonu o radu, osim ako je to pravo određeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Zakon o radu ne predviđa mogućnost da se ugovor o radu na određeno vrijeme automatski pretvori u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a nakon proteka stanovitog vremena ili broja ugovora o radu na određeno vrijeme i sl.

 • Pravo na otpremninu i iznos otpremnine

  Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na otpremninu ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: ako poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu poslovno uvjetovanim otkazom ili osobno uvjetovanim otkazom, ako otkazuje ugovor o radu koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, te ako je radnik kod tog poslodavca radio najmanje dvije godine neprekidno. Također radnik ima pravo na otpremninu ako mu poslodavac otkazuje zbog stečaja. Otpremnina ne smije iznositi manje od jedne polovine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

 • Otkazni rok

  Otkazni rok zavisi od staža kod tog poslodavca, ali u pravilu iznosi najviše mjeseca dana.

 • 'Zamrznute' otpremnine

  Ako ste stekli pravo na otpremninu u skladu s člankom 125. Zakona o radu, poslodavac Vam je dužan otpremninu isplatiti.

 • Mogućnost zapošljavanja kod konkurencije

  Ugovorni otkazni rok kraći od zakonskog važi samo ako radnik daje otkaz poslodavcu, a obrnuto vrijedi isključivo duži, zakonski rok - od dva tjedna do tri mjeseca. Ako ugovorna zabrana utakmice nije ugovorena pisanim putem, što očito nije, kako proizlazi iz Vašeg pitanja, možete bez problema otići konkurenciji, bez opasnosti da Vas poslodavac uspješno tuži. Radnu knjižicu Vam poslodavac mora vratiti.

 • Rok za uručenje izvanrednog otkaza

  Izvanredni otkaz može se dati isključivo u roku od 15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se temelji.

 • Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog navodne povrede radne obaveze

  Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu Zakonom o radu određeni su samo na načelan način, pa je na sudu da u slučaju spora, procjeni opravdanost takvog otkaza. Međutim, ovaj otkaz nije valjano obrazložen, jer su navedene samo neke općenite formulacije, odnosno nema dokaza kojima se otkazni razlozi dokazuju. Radnik uvijek ima pravo otkaz sudski osporavati, a na sudu je da procjeni opravdanost otkaza, s time da onaj koji daje izvanredni otkaz, u ovom slučaju poslodavac, mora dokazati postojanje otkaznih razloga.

 • Mogućnosti radnika u slučaju ponude sporazumnog raskida ugovora o radu

  Niste dužni prihvatiti drugo radno mjesto bez izmjene ugovora o radu. Za vrijeme dok ste neraspoređeni imate pravo na punu plaću, a imate pravo i tražiti poslodavca da Vam da posao iz Vašeg ugovora o radu. Radnici na određeno vrijeme niti na koji način ne mogu imati više prava od radnika ne neodređeno vrijeme. Sporazum o prestanku ugovora o radu niste dužni prihvatiti, a možete ga prihvatiti ako ocjenite da je to u Vašem interesu, odnosno da Vam je povoljno.

 • Otkazni rok i otpremnina nakon 10 godina radnog staža

  Imate pravo na otkazni rok od dva mjeseca i dva tjedna te na otpremninu. Otkaz mora biti opravdan i obrazložen i možete ga sudski osporavati.

 • Kako dobiti otkaz?

  Nemate izravnih zakonskih mogućnosti da 'natjerate' poslodavca da Vam da redovni otkaz i otpremninu.

 • Izvanredni otkaz

  Mora se poštivati otkazni rok ili iz ugovora o radu ili iz Zakona o radu, koji je za Vas povoljniji. Kod izvanrednog otkaza nema otkaznog roka. Poslodavac, tj. direktor mora obzrazložiti i dokazati razloge za izvanredni otkaz. Sigurno imate ozbiljne šanse da uspijete u sporu, ako poslodavac navede lažne razloge za otkaz.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.