Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

 • Obračun staža za otpremninu za vrijeme otkaznog roka

  Radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom da dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

 • Izračun otpremnine i povrat neisplaćenog dijela plaće

  Sukladno odredbama članka 84. Zakona o radu, plaća se isplaćuje u novcu, nakon obavljenog rada, te se u smislu Zakona o radu pod pojmom plaća smatra plaća u bruto iznosu. Plaća u bruto iznosu sastoji se od davanja iz plaće, što uključuje doprinose za "prvi" i "drugi mirovinski stup" obveznog mirovinskog osiguranja te poreza na dohodak i prireza. Ostale doprinose poslodavac isplaćuje na plaću, što znači da oni nisu sastavni dio bruto plaće.

 • Otkaz i ponuda novog ugovora o radu

  U Vašem slučaju, bitno je razjasniti da li Vam je poslodavac pri ponudi novog ugovora o radu sa smanjenim iznosom plaće ujedno otkazao ugovor o radu te ponudio novi ugovor o radu (sukladno odredbama članka 115. Zakona o radu) ili vam je poslodavac samo ponudio novi ugovor o radu, bez otkazivanja starog ugovora o radu.

 • Zabrana korištenja otkaznog roka

  Zakon o radu propisao je obvezu pisanog oblika otkaza ugovora o radu. Vaš poslodavac pogriješio je već samim tim jer Vam u propisanom obliku nije otkazao ugovor o radu.

 • Prekid ugovora na određeno vrijeme radi poslovno uvjetovanih razloga

  Iz Vašeg pitanja nejasno je da li Vam poslodavac otkazuje ugovor o radu ili Vam postojeći ugovor o radu ne želi produžiti nakon njegovog isteka u prosincu.

 • Pravo na otpremninu nakon rada kod privatnika

  Radnik kojemu poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu

 • Otkazni rok nakon prekida rada na određeno

  Imali ste pravo na otkazni rok i to u trajanju od dva tjedna. Naime, odredba članka 113. Zakona o radu (ranija oznaka članka je 120.), u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, kazuje

 • Pravo na otpremninu i prekovremene sate pri umirovljenju

  Mislim da ste u svom pitanju pogrešno povezali pojmove otpremnine pri odlasku u mirovinu i otpremnine koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku, ako mu radi poslovno, odnosno osobno uvjetovanih razloga otkazuje ugovor o radu.

 • Otkaz za vrijeme višegodišnjeg bolovanja

  Kada je radniku priznato pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad (odnosno nije utvrđena opća nesposobnost za rad), poslodavac ne može automatizmom utvrditi prestanak ugovora o radu (kao kada je riječ o općoj nesposobnosti za rad), ali u određenim situacijama može otkazati ugovor o radu takvom radniku i to se naziva otkazom radi osobno uvjetovanih razloga.

 • Otkaz radniku tijekom trajanja privremene nesposobnosti za rad

  Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu tijekom trajanja privremene nesposobnosti za rad, ali činjenica da je radniku odluka o otkazu ugovora o radu uručena tijekom trajanja privremene nesposobnosti za rad, zaustavlja tijek otkaznog roka tj. otkazni rok ne teče za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad.

 • Otkaz zbog konzumiranja alkohola

  S obzirom na činjenice koje ste naveli smatram da su ispunjeni razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu jer kontinuirano nepoštivanje ugovornih obveza te zakonskih odredbi u vezi zabrane konzumiranja alkohola na radnom mjestu i napuštanje radnog mjesta bez dozvole predstavlja prema mom mišljenju osobito tešku povredu radne obveze nakon nastupa kojih nastavak radnog odnosa nije moguć.

 • Podmirenje dugova prema poslodavcu nakon otkaza

  Zakon o radu propisao je da ugovor o radu mogu otkazati i radnik i poslodavac. Kada radnik redovno otkazuje ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, on nije dužan navoditi razloge otkaza.

 • Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu radi gospodarskih razloga

  Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme u pravilu se ne može otkazati prije isteka vremena na koji je zaključen, osim ako takva mogućnost nije izrijekom predviđena ugovorom o radu.

 • Otkazivanje ugovora o radu poslodavcu

  Zakon o radu nije izrijekom pobrojao vrste povreda radne obveze radi kojih poslodavac ili radnik mogu izvanredno otkazati zaključeni ugovor o radu.

 • Promjena statusa raskida ugovora o radu

  Prilikom potpisivanja bilo kojeg pravnog akta kojim se stvaraju određena prava i obveze potrebno je dobro proučiti sadržaj dokumenta i njegove pravne posljedice.

 • Prava zaposlenika u slučaju izvanrednog otkaza

  Pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti pod određenim uvjetima (kao što je dužina trajanja radnog odnosa) ima radnik kojemu radni odnos nije prestao njegovom krivnjom.

 • Prekid otkaznog roka radi trudnoće

  Ukoliko za vrijeme trajanja otkaznog roka nastupi trudnoća, otkazni rok se prekida i nastavlja teći po proteku trudnoće odnosno korištenja rodiljnog dopusta.

 • Poslodavac bez najave otkazao ugovor o radu

  Da bi Vam poslodavac otkazao ugovor o radu otkaz Vam ne može dati usmeno već se zahtjeva pisana forma otkaza. Isto tako poslodavac mora imati valjani razlog za otkaz ugovora. Vrlo je važno znati da u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu radi razloga koji nije skrivljeno ponašanje, imate pravo na otkazni rok i otpremninu.

 • Otpremnina nakon zatvaranja obrta

  Radniku otkaz ugovora mora biti sastavljen u pisanom obliku a radnik ima pravo na otkazni rok i otpremninu.

 • Otkazni rok nakon što ugovor o radu istekne

  Ugovor o radu na određeno vrijeme ističe protekom vremena na koji je zaključen. U pravilu to je vrijeme unaprijed točno određeno ugovorom ili je barem odredivo ako je npr. vezano uz povratak radnika s bolovanja i sl.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.