Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

 • Predugačak otkazni rok

  Zakon o radu propisao je da ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

 • Ponuđen novi ugovor za slabije plaćeno mjesto

  Kao i u više odgovora do sada a prije konkretnog odgovora na Vaše pitanje moram Vam skrenuti pozornost da radi nepoznavanja djelatnosti u kojoj radite te bez poznavanja odredbi kolektivnog ugovora (ako je zaključen), pravilnika o radu (ako ga je poslodavac donio) i odredbi ugovora o radu, mogu Vam dati samo odgovor u skladu s odredbama Zakona o radu.

 • Izvanredni otkaz zbog smanjenja plaće

  Zakon o radu propisuje dužinu trajanja otkaznog roka s obzirom na kriterije neprekinutog trajanja radnog odnosa kod istog poslodavca, životnu dob radnika, tko otkazuje ugovor o radu i radi kojeg se razloga ugovora o radu otkazuje.

 • Sporazumni otkaz

  Sporazumni raskid ugovora o radu je jedna od mogućnosti prestanka radnog odnosa odnosno ugovora o radu. Za razliku od otkaza ugovora o radu kada su (osim u slučajevima izvanrednog otkazivanja ugovora o radu) i poslodavac i radnik dužni se pridržavati otkaznog roka, kod sporazumnog raskida ugovora o radu ugovorne strane slobodno određuju datum prestanka radnog odnosa pri čemu se mogu ali ne moraju voditi dužinom trajanja otkaznog roka.

 • Pravo na otpremninu u slučaju prelaska u novu tvrtku

  U slučajevima kada poslodavac određenim pravnim poslom prenese na drugu osobu dio poduzeća ili pogon na tu drugu osobu prenose se i svi ugovori o radu radnika zaposlenih u tom dijelu poduzeća odnosno pogonu.

 • Otkaz s prijedlogom izmjene ugovora

  Kada poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu, osim ako se ne radi o izvanrednom otkazu ugovora o radu, dužan je u odluci o otkazu odrediti i trajanje otkaznog roka u najkraćem trajanju od dva tjedna. Otkazni rok u ovakvim slučajevima ima svojevrsnu zaštitnu ulogu za radnika.

 • Sporazumni otkaz tijekom porodiljnog

  Zakon o radu ograničava poslodavca da ženi za vrijeme trudnoće i petnaest dana nakon prestanka trudnoće ne može otkazati ugovor o radu. Međutim nema zapreke da radnica za vrijeme trajanja trudnoće ne otkaže ugovor o radu poslodavcu.

 • Opomena pred otkaz tijekom bolovanja

  Radnik protiv pisanog upozorenja (opomene) pred otkaz ne može pokrenuti sudski spor ali radi mogućeg otkaza ugovora koji bi uslijedio nakon prethodno uručene opomene, bilo bi dobro imati kao dokaz Vaše očitovanje na uručenu opomenu, a to može biti u formi pisanog odgovora.

 • Dani koji se uračunavaju u otkazni rok

  Pri izračunavanju trajanja otkaznog roka kao dan otkaznog roka računa se svaki kalendarski dan bez obzira radi li se o radnom ili neradnom danu.

 • Poslodavac prisiljava radnika na mirovinu

  U pravu ste kada navodite da Zakon o radu ne pravi razliku u spolovima te da i radnici i radnice mogu raditi do navršene 65. godine života i 20 godina staža osiguranja.

 • Poslodavac želi uskratiti isplatu otpremnine

  Mišljenja sam da niste dužni prihvatiti novu ponudu i nastaviti s radom te da Vam poslodavac ne može uskratiti isplatu otpremnine.

 • Prekid ugovora o radu zbog manjeg obima posla

  Zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme iznimka je od pravila da se ugovor o radu sklapa na neodređeno vrijeme.

 • Otpremnina zbog otkaza

  U slučaju kada radnik dobije poslovno uvjetovani otkaz, a Vaš slučaj je upravo takav, poslodavac je u obvezi isplatiti radniku otpremninu koja se određuje s obzirom na dužinu neprekinutog trajanja radnog odnosa kod tog poslodavca i uz uvjet da poslodavac radniku otkazuje nakon dvije godine neprekinutog rada.

 • Radna knjižica

  U slučaju da Vam poslodavac ipak ne vrati radnu knjižicu, moj je savjet da odmah podnesete prijavu nadležnom inspektoru rada.

 • Opomena pred otkaz

  Opomena pred otkaz ugovora o radu ili pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa kako ga naziva Zakon o radu, obveza je poslodavca prije nastupa okolnosti redovitog otkazivanja ugovora o radu radi skrivljenog ponašanja, a u slučaju nastavka kršenja tih obveza.

 • Izvanredni otkaz radniku na bolovanju

  Izvanredni otkaz ugovora o radu je otkaz koji se daje radi najtežih oblika skrivljenog ponašanja radnika ili poslodavca (zavisno od toga tko otkaz daje) odnosno kada su počinjene teške povrede obveza iz radnog odnosa. Ova vrsta otkaza ugovora o radu omogućuje ugovornim stranama da se odmah oslobode obveza iz radnog odnosa bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka.

 • Duljina otkaznog roka

  Ukoliko je otkazni rok ugovoren u trajanju na način propisan Zakonom o radu otkazni rokovi iznose kako slijedi:

 • Raskidanje ugovora tijekom bolovanja

  Ugovor o radu na određeno vrijeme ističe istekom vremena na koji je ugovor zaključen odnosno prestankom okolnosti koje su uzrokovale potrebu za zaključenjem ugovora na određeno vrijeme (npr. povratak radnika s bolovanja).

 • Izračun iznosa otpremnine

  Zakon o radu uređuje pravo radnika na otpremninu kada mu poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada osim ukoliko se ugovor ne otkazuje radi skrivljenog ponašanja radnika.

 • Rad u mirovini

  Ukoliko osoba kojoj je priznato pravo na mirovinu i korisnik je mirovine želi raditi ona se može zaposliti.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.