Press centar Partneri Profili poslodavaca Objava oglasa Marketing | English
Nemaš korisnički račun? Registriraj se! | Zaboravljena lozinka

Opomena pred otkaz

17.05.2011.

Je li opomena pred otkaz koja je sastavljena za vrijeme trajanja bolovanja pravovaljana i što mogu poduzeti da se zaštitim?

To znači da poslodavac ne bi mogao radniku redovno otkazati ugovor radi skrivljenog ponašanja a da ga prethodno nije pisano upozorio na kršenje obveza iz radnog odnosa.

Da budemo još jasniji i precizniji ističemo da to znači da samo radi jednog propusta odnosno kršenja obveze iz radnog odnosa (osim ako se ne radi o teškom kršenju obveza) poslodavac ne bi mogao otkazati ugovor o radu radniku osim ako za neizricanje upozorenja ne postoje opravdani razlozi.

U takvom slučaju (kada je ugovor o radu otkaza radi skrivljenog ponašanja, a prethodni nije izrečeno pisano upozorenje), sud će u svakom konkretnom slučaju procjenjivati da li je za neizricanje upozorenja postojao opravdani razlog.

Zakon o radu ne predviđa rok od nastanka događaja kojim je povrijeđen ugovor o radu u kojem je poslodavac dužan izreći upozorenje odnosno u kojem može izreći pisano upozorenje.

Sama činjenica da je radnik na bolovanju ne sprječava poslodavca da radnika pisano upozori odnosno da mu za vrijeme bolovanja uruči pisano upozorenje.

Zakon o radu također propisuje također da bi poslodavac prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja ugovora o radu bio dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu osim ako ne postoje okolnosti radi kojih to nije opravdano učiniti.

Iako se protiv pisanog upozorenja ne može izjaviti zahtjev za zaštitu prava odnosno pokrenuti sudski spor, naš je savjet da u pisanoj formi ipak iznesete svoju obranu ako smatrate da je upozorenje neosnovano.

Poslodavac na takav Vaš postupak nije dužan reagirati ali Vaš odgovor na pisano upozorenje može biti jedan od argumenata pobijanja odluke o otkazu ako bi i kada bi došlo do donošenja takve odluke.

Napominjem da Vam poslodavac ni u kojem slučaju ne može nakon izricanja pisanog upozorenja za isto kršenje obveza iz radnog odnosa radi kojeg Vam je i izrekao pisano upozorenje otkazati ugovor o radu.

Kada bi to bilo moguće pisano upozorenje ne bi imalo nikakvog stvarnog smisla već bi bio samo formalni postupak poslodavca.

Međutim, poslodavac može redovito otkazati ugovor o radu radi skrivljenog ponašanja bez ponovnog upozorenja kada bi došlo do ponovnog kršenja obveza iz radnog odnosa bez obzira o kakvoj se povredi radi.

Prestanak radnog odnosa

 • Pravnik odgovara: Kada počinje teći izvanredni otkaz? Pravnik odgovara: Kada počinje teći izvanredni otkaz?

  Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu ne primjenjuju se otkazni rokovi, a otkaz ugovora o radu nastupa s danom dostave otkaza drugoj ugovornoj strani.

 • Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa? Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa?

  U slučaju da nije došlo do prekida radnog odnosa, već do mirovanja, u skladu s tim poslodavac bi trebao u vaš radni staž računati i razdoblje prije nego što se koristili pravo na mirovanje radnog odnosa, osim ako nekim posebnim zakonskim propisom nije određeno drugačije.

 • Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu

  Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

 • Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa? Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa?

  Potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa, kao i bilo koji drugi sporazum koji potpisuju dvije (ili više) strana može poništiti ona ugovorna strana, temeljem članka 279. Zakona o obveznim odnosima, kojoj druga ugovorna strana ili treća osoba nedopuštenom prijetnjom izazove opravdani strah tako da je ona zbog toga sklopila sporazum.

 • Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme

  Ako poslodavac sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme u vremenu kraćem od 3 godine te nakon toga sklapa ugovore na o radu na određeno vrijeme između kojih je prekid koji nije duži od dva mjeseca tada se istekom treće godine ugovora o radu na određeno vrijeme smatra da je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje