Press centar Partneri Profili poslodavaca Objava oglasa Marketing | English
Nemaš korisnički račun? Registriraj se! | Zaboravljena lozinka

Pravnik odgovara: Redovni otkaz ugovora o radu

22.07.2011.

Zaposlena sam od 01.07.2008. kod poslodavca koji zapošljava manje od dvadeset radnika. U slučaju da se s poslodavcem ne mogu sporazumjeti oko prekida radnog odnosa, zanima me koja bi bila moja prava i obveze u slučaju ako bih dala redoviti otkaz ugovora o radu prema čl. 107. st. 6. Zakona o radu (NN 149/09) uz ugovoreni otkazni rok (mjesec dana prema Ugovoru o radu).Može li se poslodavac odreći gore spomenutog ugovorenog otkaznog roka ili mora postupiti prema čl. 114 st. 4. Zakona (isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da sam radila do isteka otkaznog roka) ako želi da prestanem dolaziti na posao prije isteka ugovorenog otkaznog roka? Da li bih imala pravo na korištenje razmjenog dijela godišnjeg odmora ili samo na naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora prema čl. 61. st. 1. Zakona? Kome se obratiti u slučaju ako poslodavac ne bi priznao gore navedena prava?

Iz Vašeg pitanja pretpostavljam kako ste odlučili kao radnica redovno otkazati svoj ugovor o radu, te Vas zanimaju koja prava Vam u tom slučaju pripadaju.

Sukladno odredbama članka 107. Zakona o radu, i poslodavac i radnik mogu uvijek redovno otkazati ugovor o radu (osim u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, kada otkaz ugovora mora biti predviđen samim ugovorom), međutim poslodavac za to uvijek mora imati opravdani razlog (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani ili otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), dok radnik sukladno stavku 6. istog članka, može redovno otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog.

Dakle, ako imate sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uvijek možete kao radnik redovno otkazati ugovor o radu, bez navođenja opravdanog razloga, poštujući pri tome propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Naveli ste kako je Vašim ugovorom o radu određeno da ukoliko radnica otkazuje ugovor o radu, da se tada primjenjuje otkazni rok u trajanju od mjesec dana. U tom slučaju, otkazni rok počinje teći danom uručenja pisanog otkaza poslodavcu, te ste za cijelo vrijeme trajanja jednomjesečnog roka dužni dolaziti na posao i redovno izvršavati svoje obveze iz ugovora o radu. Ako Vas poslodavac zamoli da za vrijeme otkaznog roka ne dolazite raditi, tada Vam takav zahtjev treba uputiti pisanim putem, te Vam je poslodavac dužan za to vrijeme isplatiti naknadu plaće kao da ste radili.

Što se tiče korištenja godišnjeg odmora za vrijeme otkaznog roka, zahtjev za korištenjem godišnjeg odmora morate uputiti poslodavcu, koji će potom odlučiti da li će odobriti Vaš zahtjev s obzirom na organizaciju rada. Napominjem kako sukladno članku 113., stavku 2. Zakona o radu, otkazni rok ne teče za vrijeme trajanja godišnjeg odmora, stoga ako Vam je u interesu da otkazni rok traje mjesec dana nemojte ni tražiti korištenje godišnjeg odmora.

U svakom slučaju, poslodavac će Vam biti dužan obračunati neiskorištene dane godišnjeg odmora, te Vam za to isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor sukladno odredbama  članka 61. Zakona o radu.

U slučaju da Vam poslodavac ne prizna neko od prava koja Vam pripadaju, savjetujem da se odmah konzultirate s odvjetnikom ili predstavnikom sindikata, s obzirom da u slučaju povrede prava iz radnog odnosa, imate kratke rokove za uložiti zahtjev za ostvarenje svog prava, sukladno odredbama članka 129. Zakona o radu.  

Prestanak radnog odnosa

 • Pravnik odgovara: Kada počinje teći izvanredni otkaz? Pravnik odgovara: Kada počinje teći izvanredni otkaz?

  Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu ne primjenjuju se otkazni rokovi, a otkaz ugovora o radu nastupa s danom dostave otkaza drugoj ugovornoj strani.

 • Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa? Računa li se u radni staž razdoblje mirovanja radnog odnosa?

  U slučaju da nije došlo do prekida radnog odnosa, već do mirovanja, u skladu s tim poslodavac bi trebao u vaš radni staž računati i razdoblje prije nego što se koristili pravo na mirovanje radnog odnosa, osim ako nekim posebnim zakonskim propisom nije određeno drugačije.

 • Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu Opravdani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu

  Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

 • Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa? Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa?

  Potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa, kao i bilo koji drugi sporazum koji potpisuju dvije (ili više) strana može poništiti ona ugovorna strana, temeljem članka 279. Zakona o obveznim odnosima, kojoj druga ugovorna strana ili treća osoba nedopuštenom prijetnjom izazove opravdani strah tako da je ona zbog toga sklopila sporazum.

 • Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme

  Ako poslodavac sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme u vremenu kraćem od 3 godine te nakon toga sklapa ugovore na o radu na određeno vrijeme između kojih je prekid koji nije duži od dva mjeseca tada se istekom treće godine ugovora o radu na određeno vrijeme smatra da je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje