Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Probni rad i ugovor o radu na određeno vrijeme

  Smije. Naime, Zakon ograničava samo najduže trajanje probnog rada, ali ne ograničava probni rad samo za slučaj kada se sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 • Božićnica i porodiljni dopust

  Božićnica nije pravo iz zakona, nego se božićnica određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Zato se niti pravo na božićnicu ne može procjenjivati kroz Zakon o radu, nego božićnica pripada onako kako je određena navedenim dokumetnima (kolektivnim ugovorom i dr.).

 • Bolovanje za vrijeme otkaznog roka

  Ne, nego se bolovanje može otvoriti i za vrijeme otkaznog roka.

 • Kolektivni godišnji odmor

  Prije donošenja odluke o rasporedu godišnjeg odmora poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom koji ga zamijenjuje. Na isti način donosi se i odluka o kolektivnim godišnjem odmoru. Pri tome poslodavac može odlučiti da neki od zaposlenih neće ići na kolektivni godišnji odmor ako postoji potreba da se neki poslovi nužno moraju obavljati u to vrijeme (npr. čuvarska služba i sl.).

 • Regres - pravo iz zakona o radu?

  Regres za godišnji odmor nije pravo iz Zakona o radu niti nekog drugoga zakona, pa stoga nema niti zakonski utvrđene visine regresa tj. nema nikakvog zakonskog minimuma regresa. Prema tome, nemate zakonsko pravo na regres.

 • Izbjegavanje plaćanja doprinosa

  Poslodavac mora uplatiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te porez. To nije njegov, nego Vaš novac, tj. dio Vaše bruto plaće, a poslodavac samo ima obavezu uplaćivati te doprinose i poreze.

 • Rad na drugim poslovima na zahtjev poslodavca

  Ako Vam to nije navedeno u ugovoru o radu, niste dužni raditi spomenute poslove, nego samo one koje su određeni Vašim ugovorom.

 • Uskraćivanje korištenja godišnjeg odmora

  Pretpostavljam da govorite o godišnjem odmoru iz prethodne godine koji je bio neiskorišten zbog bolovanja, porodnog dopusta ili sl. Takav godišnji odmor iz ranije godine, prema članku 55. Zakona o radu, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja naredne godine.

 • Rad na neugovorenim poslovima

  Poslodavac Vam može dati otkaz samo ako za to ima opravdan razlog u skladu sa Zakonom o radu. Međutim, ako bi Vam poslodavac dao poslovno uvjetovani otkaz iz razloga što Vas više ne treba na poslu koji stvarno obavljate, a to znači na poslu u caffe baru, takav otkaz ne bi bio opravdan.

 • Godišnji odmor pripravnika

  Pripravnik ima pravo na godišnji odmor pod jednakim uvjetima kao i ostali radnici.

 • Prava radnika prijavljenog na manji iznos plaće od stvarnog iznosa

  Prijaviti poslodavca Poreznoj upravi i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

 • Dobivanje potvrda o uplati doprinosa

  Potvrde Vam moraju dati i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Vaš poslodavac.

 • Kakav ugovor sklopiti?

  Ako posao ima obilježja radnog odnosa mora se sklopiti ugovor o radu. Ugovor o radu može se sklopiti i na određeno vrijeme te produživati do tri godine.

 • Isplata razlike plaće i doprinosa od ugovorene

  Sva plaća se mora iskazati kroz ugovor o radu, odnosno plaćati kao plaća, i nema nikakvog ugovora osim ugovora o radu kojim bi se moglo rješavati pitanje plaćanje doprinosa.

 • Obveza plaćanja regresa

  Regres nije zakonska obveza.

 • Naknada plaće za godišnji odmor i regres

  Imate pravo na naknadu plaće najmanje u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Regres nije pravo iz zakona, pa na njega imate pravo, ako je to tako određeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 • Ispravna prijava radnika

  Poslodavac prijavljuje radnika u skladu s ugovorom o radu, a ne prema stručnoj spremi radnika, ako je ona drukčija od ugovorene.

 • Isplata regresa prilikom promjene poslodavca

  Regres nije pravo iz Zakona o radu, nego se određuje ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, pa se i svi detalji vezani uz regres određuju tim dokumentima. Međutim, vjerojatno biste imali pravo na regres kod novog poslodavca, tj. kod onoga kod kojega ćete koristiti godišnji odmor.

 • Nepuno radno vrijeme i rad na dan blagdana

  Rad u nepunom radnom vremenu izjednačen je s punim radnim vremenom, osim što naravno radnik ima pravo na plaću razmjernu vremenu na koje je sklopio ugovor o radu.

 • Plaćanje terenskog prekovremenog rada

  Poslodavac nema pravo tako odlučiti.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.