Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Kolektivni godišnji odmor

  Prije donošenja odluke o rasporedu godišnjeg odmora poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom koji ga zamijenjuje. Na isti način donosi se i odluka o kolektivnim godišnjem odmoru. Pri tome poslodavac može odlučiti da neki od zaposlenih neće ići na kolektivni godišnji odmor ako postoji potreba da se neki poslovi nužno moraju obavljati u to vrijeme (npr. čuvarska služba i sl.).

 • Regres - pravo iz zakona o radu?

  Regres za godišnji odmor nije pravo iz Zakona o radu niti nekog drugoga zakona, pa stoga nema niti zakonski utvrđene visine regresa tj. nema nikakvog zakonskog minimuma regresa. Prema tome, nemate zakonsko pravo na regres.

 • Godišnji odmor za vrijeme otkaznog roka

  Imate pravo, a za vrijeme korištenja godišnjeg odmora otkazni rok ne teče.

 • Ugovorena neto plaća i neuvažavanje osobnog odbitka od strane poslodavca

  Ugovorom o radu može se ugovoriti plaća na način da se odredi neto iznos, s time da poslodavac naravno plaća bruto iznose, tj. i poreze i doprinose, a radniku uvijek isti neto iznos na ruke. Naravno, u tome slučaju promjene poreznih propisa ne pogoduju ili ne štete radniku što se tiče neto iznosa, jer o uvijek dobiva isto, nego to koristi, ili tereti poslodavca, koji će morati plaćati manje ili više bruto iznosa, zavisno od poreznih propisa.

 • Godišnji odmor i bolovanje za vrijeme otkaznog roka

  Za vrijeme otkaznog roka imate pravo koristiti godišnji odmor, s time da otkazni rok ne teče za vrijeme godišnjeg odmora.

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme i porodni dopust

  Radnici koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme imaju sva jednaka prava kao i radnici s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, osim što im ugovor o radu prestaje istekom vremena na koje je sklopljen. Prema tome imate pravo na bolovanje, porodni dopust i sl. kao i svaki drugi radnik, s time da će Vam ugovor o radu na određeno vrijeme prestati istekom vremena na koje je sklopljen neovisno jeste li trenutno na bolovanju, porodnom dopustu ili sl.

 • Radni staž i jubilarna nagrada

  Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru, pravo na jubilarnu nagradu ostvaruje se na osnovu ukupnog staža u javnim službama (školstvu, znanosti, zdravstu, kulturi i socijalnoj skrbi), a ne samo na osnovu staža u jednoj ustanovi. Međutim, u ovaj staž se ne računa rad proveden u državnim službama, lokalnoj upravi i sl. jer to nisu javne službe.

 • Otkaz za vrijeme porodiljnog dopusta

  Poslodavac Vam ne može otkazati ugovor o radu sve dok ste na porodiljnom dopustu i još 15 dana poslije. Tek nakon 15 dana od dana prestanka korištenja porodiljnog dopusta poslodavac bi Vam mogao dati otkaz. Prema tome imate se pravo vratiti na posao i normalno raditi. Također imate pravo na godišnji odmor za 2004. godinu, koji u svakom slučaju možete iskoristiti. Naime, ako i nakon što prođe 15 dana dobijete otkaz, godišnji odmor može se koristiti unutar otkaznog roka čime se otkazni rok produžuje za cijelo vrijeme trajanja godišnjeg odmora.

 • Prava u slučaju kad poslodavac traži od radnika izvršavanje poslova za koje nije sklopljen ugovor o radu

  Vi ste sklopili ugovor o radu samo s jednim poslodavcem, tj. s jednim trgovačkim društvom ("firmom"). Stoga ste dužni obavljati poslove isključivo za tog poslodavca, a nipošto za drugoga poslodavca s kojim nemate nikakav ugovor o radu.

 • Dio plaće na ruke

  Imate pravo na plaću u visini određenoj ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, neovisno na koji Vam način poslodavac isplaćuje plaću (putem tekućeg računa, ili u gotovini). Dakle, ako Vam sada poslodavac isplaćuje manje nego što je to određeno navedenim dokumentima, imate pravo tražiti isplatu razlike.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.