Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Naknada za prijevoz, dnevnice i manjak na prodajnom mjestu

  1. Naknada za prijevoz nije pravo iz Zakona o radu, nego ovisi o tome da li je i kako, to određeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. 2. Dnevnica također nije pravo iz Zakona, nego bi se trebala ugovoriti. Međutim, ako dnevnica i nije ugovorena, smatram da radnik na nju ima pravo, jer nije sam dužan snositi povećane troškove. Radnik ima pravo na dnevnicu, ako je na putu proveo više od 12 sati, odnosno na pola dnevnice ako je na putu proveo više od 8 sati. 3. Radnik odgovara za štetu u skladu sa Zakonom o radu, tj. za štetu uzrokovanu namjerno ili iz krajnje nepažnje, što se mora dokazati. Odgovornost za manjak u praksi se prihvaća, ali držim da bi morala biti ugovorno određena. Ako se za svakog radnika ne može odrediti koji je dio štete on uzrokovao, smatra se da su svi radnici podjednako odgovorni.

 • Izmjena ugovora u radu i neuvažavanje poreznih povalstica

  Ako ste ugovor o radu s ovako određenom plaćom potpisali, on je važeći i primjenjuje se.

 • Godišnji odmor pripravnika

  Pripravnik ima pravo na godišnji odmor pod jednakim uvjetima kao i ostali radnici.

 • Prava radnika prijavljenog na manji iznos plaće od stvarnog iznosa

  Prijaviti poslodavca Poreznoj upravi i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

 • Dobivanje potvrda o uplati doprinosa

  Potvrde Vam moraju dati i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Vaš poslodavac.

 • Kakav ugovor sklopiti?

  Ako posao ima obilježja radnog odnosa mora se sklopiti ugovor o radu. Ugovor o radu može se sklopiti i na određeno vrijeme te produživati do tri godine.

 • Isplata razlike plaće i doprinosa od ugovorene

  Sva plaća se mora iskazati kroz ugovor o radu, odnosno plaćati kao plaća, i nema nikakvog ugovora osim ugovora o radu kojim bi se moglo rješavati pitanje plaćanje doprinosa.

 • Obveza plaćanja regresa

  Regres nije zakonska obveza.

 • Naknada plaće za godišnji odmor i regres

  Imate pravo na naknadu plaće najmanje u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Regres nije pravo iz zakona, pa na njega imate pravo, ako je to tako određeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 • Ispravna prijava radnika

  Poslodavac prijavljuje radnika u skladu s ugovorom o radu, a ne prema stručnoj spremi radnika, ako je ona drukčija od ugovorene.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.