Share
Tweet
Share

Prava za vrijeme radnog odnosa

  • Prava unutar otkaznog roka Prava unutar otkaznog roka

    Radnik je prenio stari godišnji odmor iz 2011.g. u 2012.g. Ima ugovor na neodređeno. No sa 31.05.2012.g. podnio je redoviti otkaz ugovora o radu.

  • Nedopušteni otkaz nakon povratka s porodiljnog Nedopušteni otkaz nakon povratka s porodiljnog

    U roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od spomenutih prava.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.