Share
Tweet
Share

Prava za vrijeme radnog odnosa

  • Pravo na korištenje godišnjeg odmora nakon porodiljnog dopusta Pravo na korištenje godišnjeg odmora nakon porodiljnog dopusta

    Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.