Share
Tweet
Share

Prava za vrijeme radnog odnosa

  • Otkaz ugovora o radu za vrijeme porodiljnog dopusta? Otkaz ugovora o radu za vrijeme porodiljnog dopusta?

    Sukladno odredbama Zakona o radu, za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.

  • Porodiljni dopust i mirovanje radnog odnosa Porodiljni dopust i mirovanje radnog odnosa

    Radnik, koji u tijeku korištenja prava namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava, pismeno obavijestiti poslodavca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.