Share
Tweet
Share

Ostalo

  • Kako se regulira privremeni rad u inozemstvu? Kako se regulira privremeni rad u inozemstvu?

    Ako se radnik privremeno upućuje na rad u inozemstvo, ugovor o radu (ili aneks ugovora o radu) ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora sadržavati, osim obveznih uglavaka iz članka 13. Zakona o radu i dodatne uglavke.

  • Kada radnik mora nadoknaditi štetu poslodavcu? Kada radnik mora nadoknaditi štetu poslodavcu?

    Načelno, tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine otkad je poslodavac doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila a u svakom slučaju ta tražbina zastarijeva za pet godina otkad je šteta nastala.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.