Share
Tweet
Share

Ostalo

  • Može li poslodavac radniku naplatiti troškove edukacija i putovanja? Može li poslodavac radniku naplatiti troškove edukacija i putovanja?

    Poslodavac je dužan omogućiti radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje. Zakon o radu ne spominje plaćanje takvih troškova od strane radnika ili vraćanje takvih troškova od strane radnika kada ugovor o radu prestane.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.