Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

 • Pravnik odgovara: Rad tijekom mirovine Pravnik odgovara: Rad tijekom mirovine

  Sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, korisniku mirovine (umirovljeniku) koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja.

 • Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa? Može li se poništiti potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa?

  Potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa, kao i bilo koji drugi sporazum koji potpisuju dvije (ili više) strana može poništiti ona ugovorna strana, temeljem članka 279. Zakona o obveznim odnosima, kojoj druga ugovorna strana ili treća osoba nedopuštenom prijetnjom izazove opravdani strah tako da je ona zbog toga sklopila sporazum.

 • Pravnik odgovara: Kako izračunati otpremninu nakon 37 godina rada Pravnik odgovara: Kako izračunati otpremninu nakon 37 godina rada

  Ukupan iznos otpremnine koji se treba isplatiti radniku ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. No, izračun ovisi o potpisanom ugovoru o radu, kolektivnom ugovoru i pravilniku poslodavca.

 • Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme Pravo na otpremninu u slučaju potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme

  Ako poslodavac sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme u vremenu kraćem od 3 godine te nakon toga sklapa ugovore na o radu na određeno vrijeme između kojih je prekid koji nije duži od dva mjeseca tada se istekom treće godine ugovora o radu na određeno vrijeme smatra da je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 • Pravnik odgovara: Ograničenja kod poslovno uvjetovanog otkaza Pravnik odgovara: Ograničenja kod poslovno uvjetovanog otkaza

  Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog.

 • Pravo na otpremninu nakon sporazumnog raskida ugovora Pravo na otpremninu nakon sporazumnog raskida ugovora

  Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu.

 • Pravnik odgovara: Prekid između dva ugovora o radu kod jednog poslodavca Pravnik odgovara: Prekid između dva ugovora o radu kod jednog poslodavca

  Kada radnik s istim poslodavcem sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme tada prekid između dva ugovora o radu na određeno vrijeme mora biti kraći od dva mjeseca.

 • Pravnik odgovara: Računaju li se subota i nedjelja u otkazni rok? Pravnik odgovara: Računaju li se subota i nedjelja u otkazni rok?

  Otkazni rok ne teče, između ostalog, za vrijeme opravdane nenazočnosti radnika na radu, određenim Zakonom o radu ili drugim zakonom. Opravdana nenazočnost radnika na radu može nastati jedino u danima kada radnik radi tj. trebao je raditi, a ne za vrijeme npr. vikenda kada radnik redovito nije trebao raditi, tj. kod poslodavca su to bili neradni dani.

 • Isplata plaće u slučaju izvanrednog otkazivanja ugovora o radu Isplata plaće u slučaju izvanrednog otkazivanja ugovora o radu

  U slučaju da poslodavac više mjeseci nije isplatio plaće niti doprinose iz plaće, tada možete izvanredno otkazati ugovor o radu radi osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa od strane poslodavca tj. radi ponašanja poslodavca.

 • Potraživanja radnika u predstečajnoj nagodbi Potraživanja radnika u predstečajnoj nagodbi

  Sukladno odredbama trenutno važećeg Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, tražbine radnika i prijašnjih radnika poslodavca nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe predstavljaju prioritetne tražbine.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.