Share
Tweet
Share

Radni odnos

 • Otkaz trudnici zbog stečaja tvrtke

  Trudnici odnosno radnici koja se koristi pravom na porodiljni dopust, za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta, kao i petnaest dana po prestanku korištenja tog prava poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.

 • Raskid ugovora na određeno vrijeme nakon 10 dana

  Ugovorne strane (poslodavac i radnik) uvijek mogu sporazumno raskinuti zaključeni ugovor o radu bez obzira koliko je vremena prošlo od zaključenja ugovora odnosno od početka rada.

 • Radno vrijeme i pauza

  Temeljem informacija iz Vašeg pitanja može se zaključiti kako ste zaposleni na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, te da Vam je rad raspoređen na 6 dana u tjednu, od ponedjeljka do subote, s time da radite svaku drugu subotu. U samom pitanju nije navedeno koju vrstu posla obavljate (kakva je narav posla, tj. da li je Vaš posao dodatno reguliran posebnim zakonom ili podzakonskim aktima), niti da li ste maloljetni radnik.

 • Pokušaj prisile radnika na otkaz

  S obzirom na činjenice koje ste naveli u svojem pitanju, možemo Vas izvijestiti kako slijedi - ugovor o radu može prestati na načine predviđene člankom 104. Zakona o radu: smrću radnika, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža (osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazumno, dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, otkazom i odlukom nadležnnog suda.

 • Privremeni rad u inozemstvu

  Odredba članka 16. Zakona o radu, propisuje da ako se radnik privremeno upućuje na rad u inozemstvo, ugovor o radu sklopljen između poslodavca i radnika mora imati i dodatne uglavke, propisane Zakonom o radu.

 • Uzastopni ugovori o radu na određeno i neplaćeni prekovremeni

  Sukladno odredbi stavka 2. članka 10. Zakona o radu, poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, na temelju kojih se radni odnos s istim radnikom zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

 • Neiskorišteni godišnji odmor nakon promjene posla

  Zakonom o radu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, promijenjene su odredbe i koje se odnose na minimalno trajanje i prijenos godišnjeg odmora na novog poslodavca, te je uvedena i novela koja se odnosi na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa između poslodavca i radnika.

 • Raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

  Iz vašeg pitanja razvidno je kako ste zaposleni u osnovnoj školi. Osnovne škola je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirana kao javna ustanova te određena pitanja, pa tako i iz radnih odnosa zaposlenih u osnovnoj školi, osim ugovora o radu, regulira i navedeni zakon, Zakon o radu, Kolektivni ugovori, Pravilnici o radu konkretne škole, Statut škole itd. Stoga bi za bilo kakav konkretan odgovor u Vašem slučaju trebalo provjeriti navedene dokumente.

 • Mogućnost zapošljavanja radnika na 3 sata dnevno

  Poslodavac može zaposliti radnika na tri sata dnevno.

 • Ugovor o djelu te ugovor obavljanju poslova u trgovini

  1. Je li ugovor o djelu isto što i honorarni ugovor ? 2. Na koje vremensko razdoblje se mogu sklopiti ugovor o djelu i honorarni ugovor? 3. Da li to vrijedi za sve vrste djelatnosti (naša djelatnost je prodaja napitaka putem automata, tj. trgovina)?

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.