Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Dječji kirurg (m/ž)

Rijeka

Rok prijave:

 • Klinički bolnički centar Rijeka
 • Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 11. lipnja 2018. godine i na temelju odobrenog Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu klasa: 131-01/17-01/80, urbroj:534-03-2-2/3-17-4, objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

Dječji kirurg - 1 izvršitelj

Opći uvjeti koji pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – medicina,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Diplome fakulteta
 • Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Preslik odobrenja za samostalan rad
 • Domovnica
 • Prijepis položenih ispita na studiju
 • Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • Potvrde o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana)
 • Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (doktorski studij; upis, upis 2. godine, upis 3. godine, doktor znanosti)
 • Popis objavljenih radova i kopije radova; za radove indeksirane u CC, SCIE, SSCI potrebna je potvrda o indeksiranosti iz knjižnice Medicinskog fakulteta ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe,
 • Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i/ili u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti
 • Potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
 • Potvrda o nekažnjavanju (ne starije od 90 dana)
 • Potvrda ovlaštene ustanove Medicine rada o provedenom psihologijskom testiranju (popis ovlaštenih ustanova – ordinacija medicine rada na web stranicama HZZO), ne stariju od 30 dana
 • Za kirurške grane specijalizacija, pored potvrde o provedenom psiholologijskom testiranju, potrebna je i potvrda ovlaštene ustanove Medicine rada o testiranju manualne spretnosti (popis ovlaštenih ustanova – ordinacija medicine rada na web stranicama HZZO), ne stariju od 30 dana.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15):

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu obveznu dokumentaciju u roku određenom ovim Natječajem. Na razgovoru su Pristupnici obvezni predočiti Povjerenstvu izvornike navedenih dokumenata.

KBC Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnim listovima „Novi list“, portalu „Moj posao“, web-stranicama KBC-a Rijeka i Narodnim novinama. Lista pristupnika s istaknutim bodovima i odluka o izboru specijalizanata biti će objavljeni na web stranicama i oglasnim pločama klinika za koje su specijalizacije raspisane.

Krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj je 21. lipnja 2018. godine.

Prijave kandidata podnose se na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, preporučenom poštom ili osobnom u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva), isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za specijalizaciju iz _________________“.

Klinički bolnički centar Rijeka

Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 5.814,99 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više. Uvjete korištenja možete pročitati ovdje.