Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Pravo na uvid u prijavu na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

  Zatražite od poslodavca da Vam pokaže uplate doprinosa i poreza, a također možete provjeriti uplate doprinosa u Hrvatskom zavodu za mirovinisko osiguranje, a poreza u poreznoj upravi.

 • Kompenzacija plaće

  Poslodavac Vam je dužan isplaćivati plaću u novcu. Prijavite ga Inspekciji rada i pokrenite sudski spor.

 • Posljedice pada na stručnom ispitu ili odbijanja polaganja

  Ako pripravnik ne položi stručni ispit poslodavac može redovno otkazati. Isto tako, ako bi pripravnik neopravdano odbio polagati stručni ispit, poslodavac bi mu mogao na isti način otkazati.

 • Zapošljavanje u dvije različite tvrtke

  Možete raditi po četiri sata kod dva različita poslodavca.

 • Zakonska zabrana utakmice

  Uz odobrenje poslodavca smijete obavljati sve poslove za svoj ili tuđi račun, a bez odobrenja poslodavca samo ako se time ne takmičite s poslodavcem, tj. ako ne obavljate poslove iz djelatnosti poslodavca.

 • Ozljeda na putu na posao - mogućnost naknade štete

  Poslodavac nije dužan osiguravati radnike kod osiguravajućih društava za slučaj invalidnosti ili smrti (što uključuje i ozljedu na radu). S obzirom da niste osigurani kod osiguravajućeg društva, nemate pravo ni na kakvu premiju zbog ozljede koju ste pretrpjeli. Inače, postoji mogućnost da radnik naknadu štete zahtjeva izravno od poslodavca, ali u Vašem slučaju mislim da nemate izgleda to ostvariti.

 • Prijava rada 'na crno'

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu, a poslodavac odgovora za prekršaj.

 • Kome prijaviti poslodavca?

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu (Inspekciji rada). Adresa Inspektorata je: Državni inspektorat, Uprava nadzora u području rada i zaštite na radu, Zagreb, Vukovarska 78. Dvokratno radno vrijeme je moguće, s time da nije duže od 40 sati tjedno, a obvezan je i jedan dan odmora tjedno.

 • Da li je poslodavac dužan pripravniku odrediti mentora?

  Prema Zakonu o radu nije nužno da pripravnik ima mentora. Način osposobljavanja pripravnika uređuje se pravilnikom ili ugovorom o radu, pa tim dokumentima može biti određeno da pripravnik treba imati mentora.

 • Ozljeda na radu

  Ozljedu na radu morate prijaviti poslodavcu. Osiguranje nije obavezno, ali poslodavac odgovora za štetu radniku uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti, a prema općim propisima obveznog prava.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.