Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Tržišna utakmica

  Poslodavac ima pravo na naknadu štete isključivo ako postoji ugovorna zabrana utakmice, dakle ako je o tome između radnika i poslodavca sklopljen pisani ugovor. Zakonom o radu ne uređuje se pitanje poslovne tajne, pa odgovornost radnika može postojati samo ako je poslovna tajna bila ugovorena ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, ili ako je radnik do podataka došao na nezakonit način, mimo svojeg posla.

 • Osnivanje sindikata

  Sindikat može osnovati najmanje 10 punoljetnih i poslovno sposobnih osoba. Sindikat se treba registrirati, i to u Ministarstvu rada i socijalne skrbi ili županijskom uredu za rad, zavisno od područja djelovanja. Međutim, možete se jednostavno učlaniti u neki od postojećih sindikata.

 • Prava u slučaju smrti člana uže obitelji

  Prema Zakonu o radu imate pravo na plaćeni dopust.

 • Nepuno radno vrijeme i radno iskustvo kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa

  Nepuno radno vrijeme za ovaj slučaj mora se izjednačiti s punim radnim vremenom.

 • Kolektivni ugovor

  Nema neke razlike između 'prvog' kolektivnog ugovora i ostalih, kasnijih kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor sadržava odredbe kojima se reguliraju odnosi između sindikata i poslodavca te pravna pravila koja se odnose na prava radnika, sklapanje, sadržaj i prestanak ugovora o radu. Kolektivni ugovor je posebni ugovor radnoga prava, koji naravno djeluje kao ugovor jer obvezuje stranke koje su ga sklopile, ali na stanoviti način djeluje također kao propis jer se odnosi i na treće, tj. na radnike, u čijem je interesu i sklopljen. Svrha kolektivnog ugovora u prvom redu je povećavanje prava radnika, dakle sklapa se u interesu radnika, ali i u interesu poslodavca, koji ima interes socijalnog mira i partnerstva sa sindikatom te jasno riješenu pravnu i gospodarsku situciju u vezi prava radnika.

 • Može li poslodavac odrediti preko koje će se banke isplaćivati plaća?

  Poslodavac ne može prisiljavati radnika da plaću prima preko banke koju mu on odredi.

 • Ugovor o radu u nepisanom obliku

  Ugovor o radu važeći je iako nije sklopljen u pisanom obliku. Dapače, u tome slučaju smatra se da je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

 • Uskraćena sva prava radnika

  Vaš poslodavac u svemu krši zakone, a Vi imate sva prava koja Vam uskraćuje. Možete ga tužiti i prijaviti nadležnim tijelima.

 • Božićnica

  Nemate pravo na božićnicu.

 • Pauza

  Pauza (stanka) računa se u radno vrijeme.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.