Share
Tweet
Share
Send to friend

Pravo na godišnji odmor nakon produljenja ugovora o radu

Prestanak radnog odnosa

 • čovjek u odijelu sjedi za stolom i piše po ppiru Otkazni rok i rad vikendima

  Rad za vrijeme otkaznog roka je isti kao uobičajen rad radnika, osim što radnik može biti odsutan s posla do 4 sata tjedno radi traženja novog posla.

 • dva papirića s natpisima 'legal' i 'illegal' Otkaz i isplata naknade za prekovremene sate

  Zakonska je obveza poslodavca isplaćivati povećanu plaću za prekovremene sate rada.

 • Izvanredno otkazivanje ugovora o radu

  Ako u samom ugovoru o radu na određeno vrijeme nije predviđena mogućnost redovitog otkazivanja ugovora o radu, tada se takav ugovor ne može redovito otkazati, bez obzira koja od strana ga želi otkazati.

 • bat udara u drveni podložak Otkazni rok i isplata plaće

  Čak i ako poslodavac oslobodi radnika obveze rada za vrijeme otkaznog roka, dužan je radniku isplatiti naknadu plaće kao da je radio.

 • školjke i zvijezde na pijesku Pravo na godišnji odmor

  Trajanje godišnjeg odmora se računa u tjednima te je minimalno trajanje godišnjeg odmora 4 tjedna.

 • Izvanredni otkaz i prava radnika Izvanredni otkaz i prava radnika

  U slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu nemamo pravo na otkazni rok, ali određene obveze poslodavac mora ispuniti.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.