Share
Tweet
Share

Prestanak radnog odnosa

  • bat udara u drveni podložak Otkazni rok i isplata plaće

    Čak i ako poslodavac oslobodi radnika obveze rada za vrijeme otkaznog roka, dužan je radniku isplatiti naknadu plaće kao da je radio.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.