Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Smanjenje iznosa plaće

  U upitima čitatelja često se postavljaju pitanja u zakonitosti jednostranog umanjenja plaće ugovorene, odnosno utvrđene ugovorom o radu.

 • Izmjene ugovora o radu nakon prelaska tvrtke u novo vlasništvo

  Bez obzira što je došlo do promjene u vlasničkoj strukturi Vaše tvrtke to ne znači da je došlo do promjene poslodavca.

 • Slanje radnika na medicinsko vještačenje

  Poslodavac ima pravo zatražiti provjeru zdravstvene sposobnosti radnika, ako smatra da radnikovo psihofizičko stanje otežava ili onemogućuje izvršenje radnih zadataka.

 • Prijenos znanja nakon otkaza

  Zakon o radu nema u svom sadržaju odredbu iz koje bismo mogli na izravan način odgovoriti na dio Vašeg pitanja u vezi obveze prijenosa znanja na drugog radnika u slučaju prestanka ugovora o radu, pa Vam odgovor na ovo pitanje mogu dati tumačenjem odredbi o otkaznom roku.

 • Smanjenje plaće radi naknade štete koju prouzroči radnik

  Poslodavac ima pravo naknade štete za štetu koju mu u radu prouzroči radnik, a među mogućim vrstama takvih šteta svakako je razbijanje inventara.

 • Povrat novca za edukaciju po naknadnom ugovoru

  Mišljenja sam da Vaš poslodavac nema pravo na potraživanje sredstava utrošenih na Vašu edukaciju prvenstveno radi zastare koja je u međuvremenu nastupila.

 • Izmjena ugovora o radu radi smanjenja obujma poslovanja

  U slučaju kada radi smanjenja obujma poslovanja prestane potreba za obavljanjem određenih poslova ili broja radnika na tim poslovima, poslodavac ima mogućnost redovito otkazati ugovor o radu radi poslovno uvjetovanih razloga.

 • Pravo na dnevnice za službena putovanja

  Pravo na isplatu dnevnice u pravilu je uređeno pravilnikom o radu, odnosno kolektivnim ugovorom, pa bi trebalo pogledati odredbe tih akata, ukoliko je Vaš poslodavac obveznik donošenja pravilnika o radu

 • Kašnjenje, raspodjela i isplata plaće

  Poslodavac je radnicima obvezan isplatiti mjesečnu plaću sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

 • Zaštita osobnih podataka pri natječaju za posao

  Vaše pitanje regulira Zakon o zaštiti osobnih podataka, kojim se regulira zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 • Ugovor o volonterskom radu

  Iz Vašeg pitanja nije potpuno jasno da li se radi o odnosu volontiranja koje je regulirano odrebama Zakona o volonterstvu ili stručnom osposobljavanju za rad, koje je regulirano odredbama Zakona o radu.

 • Financiranje dodatnog obrazovanja zaposlenika

  Sklapanje ugovora kako vam je predložio poslodavac regulirano je općenitim odredbama dvaju zakona, i to Zakona o radu i Zakona o obveznim odnosima. Financiranje dodatnog obrazovanja radnika od strane poslodavca tijekom radnog odnosa također mogu biti regulirane i odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu poslodavca, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca te odlukama poslodavca.

 • Neisplata rate kredita po administrativnoj zabrani od strane poslodavca

  U Vašem slučaju potrebno je svakako što prije službeno se obratiti poslodavcu (ako se ne radi o nekom nesporazumu, kada ovako nešto možete riješiti i razgovorom), dakle službenim dopisom.

 • Rad muzičara u ugostiteljskoj radnji

  Rad glazbenika u ugostiteljskim objektima zaključuje se uglavnom preko agencija ili d.o.o. koji se time bave.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.