Share
Tweet
Share
Send to friend

Ekonomist istraživač za financijsku stabilnost (m/ž)

Zagreb

Application deadline:

 • Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Svrha je Banke postizanje stabilnosti, pouzdanosti i sigurnosti cjelokupnoga hrvatskog financijskog sustava.

Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova financijskih kriza, očuvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i važan je cilj ekonomske politike.

Tražimo više osoba na poslovima:

Ekonomist istraživač za financijsku stabilnost (m/ž)

Tko smo?

Direkcija za financijsku stabilnost analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava i oblikuje makrobonitetne mjere kojima nastoji spriječiti njihovu pojavu i širenje te ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava. Pritom se koristimo kvantitativnim i kvalitativnim procjenama kretanja u financijskom i nefinancijskom sektoru koje, iako su namijenjene promatranju pojava na agregatnoj razini, često počivaju na granularnim podacima i zahtijevaju poznavanje statističkih i ekonometrijskih metoda. Sudjelujemo u razvoju relativno novog područja u središnjem bankarstvu – makrobonitetne politike – koja se sastoji od utvrđivanja, praćenja i procjene učinaka mjera usmjerenih prema kreditnim institucijama ili korisnicima njihovih usluga. Naše nalaze razmjenjujemo s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, objavljujemo u publikacijama HNB-a ili u ekonomskim časopisima.

Kako bismo držali korak sa sve izazovnijim okružjem u kojemu djelujemo, tražimo motivirane osobe za buduće ekonomiste istraživače u području financijske stabilnosti.

Koje bi bile vaše odgovornosti?

 • sudjelovanje u radu jednog od područja:
  • procjena rizika za financijsku stabilnost, koja se bavi analizom i praćenjem sistemskih rizika u financijskom i nefinancijskom sektoru (bankovni sustav, financijska tržišta, opća makroekonomska kretanja, kućanstva, poduzeća, tržište nekretnina)
  • razvoj i provođenje makrobonitetne politike, koje se sastoji od utvrđivanja i kalibracija mjera makrobonitetne politike te praćenja njezinih učinaka
  • testiranje otpornosti na stres i kvantitativne metode koje, osim razvoja i provođenja top-down ispitivanja otpornosti kreditnih institucija na stres, uključuje i poslove sudjelovanja u razvoju metoda i modela za analizu rizika i provođenje makrobonitetne politike
 • uređivanje i izrada priloga za redovite publikacije Banke
 • priprema prezentacija, bilješki, govora i izvješća za potrebe rukovodstva Banke, rada Vijeća za financijsku stabilnost i informiranja javnosti
 • interakcija i suradnja s drugim poslovnim jedinicama HNB-a, domaćim i inozemnim institucijama (ESB, ESRB, EK, IMF) te sudjelovanje u radu njihovih tijela
 • pisanje stručnih analiza i istraživačkih radova i njihovo prezentiranje

Što nudimo?

 • dinamično, poticajno i visokomotivirano radno okružje
 • suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama
 • kontinuiranu edukaciju u područjima koja obuhvaćaju makroekonomsku i financijsku teoriju i praksu na domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama, tečajevima i radionicama
 • razvoj kompetencija u području financijske stabilnosti, makrobonitetne politike i testiranja otpornosti na stres
 • rad s različitim vrstama mikropodataka, uključujući njihovo analiziranje
 • sudjelovanje u istraživačkim projektima

Koje kvalifikacije i kompetencije trebate imati?

 • VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske ili prirodoslovno-matematičke struke
 • u obzir dolaze kandidati s iskustvom i bez iskustva

 • vješto služenje programima iz paketa MS Office
 • poželjno poznavanje rada u nekom od naprednih softverskih programa za obradu i modeliranje podataka (primjerice EViews, Stata, R, MatLab)

 • analitičnost i sklonost konceptualnom razmišljanju
 • razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • razvijene prezentacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku
 • sistematičnost i metodičnost
 • proaktivnost
 • otvorenost prema promjenama i sposobnost prihvaćanja novih ideja
 • sklonost stjecanju znanja
 • sposobnost timskog rada

ZAPOŠLJAVANJE

ZAPOŠLJAVANJE U HNB-u

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Oglas je otvoren dok ne odaberemo potreban broj kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji će u najvećoj mjeri odgovarati oglašenim potrebama obavijestit ćemo u najkraćem mogućem roku. Ovim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja. Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci ili na određeno vrijeme u trajanju od tri godine.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na tel. 01/4564 981.

Veselimo se vašoj prijavi!

Start to apply
Save this ad Send to friend Print

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.